Egzamin praktyczny - prawo jazdy kat.B WORD Bytom

Strona przeznaczona jest dla osób przygotowujących się do egzaminu na Prawo Jazdy Kat.”B”. 
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek – prawa autorskie.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego dla kat. B 
zgodnie z aktualizacją ....

 USTAWA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

  o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000970 

Art. 51. 
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.”,

 Akt wykonawczy do ustawy...

Warszawa,
dnia 25 lutego 2016 r.
Poz. 232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach2)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000232 

 

Spis:
Wskazówki przed rozpoczęciem egzaminu.
Kolejność przebiegu egzaminu zgodnie z § 26.
- Tabela 2 - kolejność na placu manewrowym,
Tabela 4 ,
- sprawdzanie płynów w pojeździe - Toyota Yaris + odpowiedzi + zdjęcia,
- włączanie poszczególnych świateł - Toyota Yaris + opis + zdjęcia,
przygotowanie się do jazdy – kolejność czynności,
jazdę pasem ruchu do przodu i tyłu „łuk” 
ruszanie na wzniesieniu (tzw. ręczny)
- Tabela 7 - program egzaminacyjny w ruchu drogowym,
Kryteria oceniania na egzaminie:
- przerwanie egzaminu Art.52.2.

Tabela 1 naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwanie egzaminu,
wynik pozytywny egzaminu. wynik negatywny egzaminu,
Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego,
Najczęściej popełniane błędy,Rozdział 5

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

 

Wskazówki przed przystąpieniem do egzaminu.


§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;


Kryterium oceniania w sytuacja 1 

Gdy jesteśmy zmuszeni przejechać przez :
- pojedynczą ciągłą linię - podwójne ciągłe linie ( białe lub gdy obowiązują żółte ) - powierzchnię wyłączoną z ruch, 
z powodu: źle zaparkowanego pojazdu, awarii pojazdu, prac drogowych, rozładunek pojazdu, ominąć/wyminąć jadący pojazd nie swoim pasem – pojazd wysyłający żółte sygnały błyskowe, 
Jest to sytuacja oczywista.
Po ominięciu pojazdu lub przeszkody jak najszybciej wracasz na swój pas ruchu;

       

Kryterium oceniania w sytuacja 2 
Skorzystanie z rezygnacji z posiadanego pierwszeństwa przez innego kierującego może być potwierdzone na egzaminie zapytaniem do egzaminatora przez osoby zdającą „Czy mogę skorzystać…?”

 

Podstawa prawna.
Ustawa prawo o ruchu drogowym.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
23)
 ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przy-spieszenia kroku

Komentarz.
Jeżeli inny kierowca podejmie decyzje do samodzielnego zatrzymania się w celu udzielenia nam pierwszeństwa, to nie może być mowy o wymuszeniu pierwszeństwa, ponieważ nie zmusiliśmy go do: istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa ruchu ani kierunku jazdy. 

 

Egzamin.

 

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
1)
wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

 

Tabela 2            
Poz.
Zadania egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
  Tylko dla kat. B  
1
- Sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
- Przygotowanie się do jazdy,
 
Wszystkie
2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E,
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, B, B1, C, C1,D, D1, T, B+E, C+E,

 

Tabela 4 przedstawia kolejność wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym. 
Tabela 4 - Kryteria      

Wskazówka. 
Sam(a) nie podejmujesz żadnych decyzji, wszystko za zgodą egzaminatora.
Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 232
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:  
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.


1 - Sprawdzasz jeden element z następujących: ( płyny Toyota Yaris nowa)a) poziom oleju w silniku,

Odp. Poziom olej sprawdzamy przy użyciu miarki do pomiaru poziomu oleju, 
(inna nazwa - wskaźnik do pomiaru poziomu oleju ) 
– wskazujesz gdzie się znajduje.

Tylko omawiasz -
1 - wyciągamy miarkę 2 – wycieramy miarkę 3 – wkładamy w to samo miejsce do oporu
4 - wyciągamy i sprawdzamy czy olej znajduje się pomiędzy min. a max.
Olej uzupełniamy odkręcając korek wlewu oleju - wskazujesz.

Chyba że egzaminator poprosi osobę zdającą egzamin, żeby zaprezentowała w jaki sposób sprawdza się poziom oleju w silniku.

Dodatkowe pytanie.
Jakie warunki trzeba spełnić aby sprawdzić prawidłowo poziom olej w silniku.
Odp. 1 - Silnik musi być wyłączony 2 silnik musi być zimny 3 pojazd musi stać na równym poziomym podłożu.
Nie spełniając powyższych warunków pomiar poziomu oleju jest niewłaściwy, niemożliwy.
Dodatkowe pytanie.
Jaki olej dolewamy do silnika.
Odp. Taki sam jaki znajduje się w silniku np. takim jak zaleca producent, jak był wcześnie zastosowany,
Jeżeli w silniku znajduje się olej syntetyczny uzupełniamy syntetycznym.
Jeżeli w silniku znajduje się olej półsyntetyczny uzupełniamy półsyntetycznym.
Jeżeli w silniku znajduje się olej mineralny uzupełniamy mineralnym.

b) poziom płynu chłodzącego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiaszx – płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….


   


c) poziom płynu hamulcowego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz  – płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….


  


d) poziom płynu w spryskiwaczach, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

Odp. Wskazujesz zbiornik – otwierasz zbiornik – wizualnie stwierdzasz obecność płynu.
Gdy płyn jest widoczny w zbiorniku, stwierdzasz że jest.
Gdy płyn jest niewidoczny, najlepszym sposobem na upewnienie się, jest dolanie płynu do pełna.

Ponad program:

- dodatkowo po uruchomieniu silnika możemy sprawdzić czy spryskiwacz działa.
- zimą stosujemy płyn zimowy niezamarzający, latem płyn letni.


       


e) działanie sygnału dźwiękowego,


 


Odp. Naciskasz sygnał i stwierdzasz czy jest sprawny.2- Sprawdzenie działania jednego światła z następujących: (Toyota Yaris)


Wskazówka. 
Przy sprawdzaniu świateł zamiast sformułowania przykładowo: prawe światło mijania świeci, kierunkowskazy i awaryjne działają – możemy użyć sformułowania – są sprawne - czyli przykładowo: kierunkowskaz jest sprawny, światła mijania prawe jest sprawne itd. 

Wskazówka.
Gdy silnik jest uruchomiony - wszystkie światła będą działały.
Gdy silnik nie jest uruchomiony to sprawdzając światła cofania i kierunkowskazy , oraz ustawiając lusterka, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki.

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

      

      
Z przodu pojazdu dwie żarówki, z tyłu pojazdu dwie żarówki , obowiązkowo sprawdzasz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Wszystkie wskazujesz ręką bardzo dokładnie i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą. 
Toyota Yaris nie posiada świateł postojowych.


g) działanie świateł mijania,

     
Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą (działają)
Znajdują się tylko z przodu pojazdu, razem z mijania świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu.


h) działanie świateł drogowych,

      
Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą (działają)
Znajdują się tylko z przodu pojazdu, aby się włączyły najpierw musisz włączyć światła mijania, razem z drogowymi świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu


i) działanie świateł hamowania "STOP",

Sprawdzenie działania świateł hamowania stop może być przeprowadzone na dwa sposoby:
- prosisz egzaminatora o sprawdzenie,
- egzaminator używa hamulca i prosi osobę egzaminowaną o sprawdzenie działania świateł.

Wskazujesz wszystkie trzy i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą.
    
Trzecie światło hamowania stop znajduje się u góry tylnej szyby. Prawidłowa nazwa zgodnie z rozporządzeniem jest to - środkowe światło hamowania stop.

j) działanie świateł cofania,

Dwie sytuacje:
Zestaw pytań - sprawdzenie płynu ........ i sprawdzenie światła cofania.
1) Silnik jest wyłączony - włączając bieg wsteczny - włączamy światło cofania, kluczycz w stacyjce musi być przekrecony do pozycji w której świecą się kontrolki.
Zestaw pytań - sygnał dzwiękowy i sprawdzenie światła cofania.
2) Silnik może być uruchomiony. Gdy silnik jest uruchomiony, najpierw  prosisz egzaminatora o sprawdzenie działania świateł.
Egzaminator może sprawdzić działanie świateł.
Gdy egzaminator poprosi osobę zdającą egzamin, żebyś poradził(a) sobie sam(a), nie wolno puścić sprzęgła, musisz najpierw wyłączyć silnik, dopiero włączasz bieg wsteczny, następnie przekręcić kluczyk do pozycji w której zaświecą się kontrolki i wskaźniki ( tak jak na zdjęci poniżej ) w przeciwnym razie światło cofania nie będzie działało, dopiero możesz wysiąść i sprawdzić działanie świateł.
 
 

   


k) działanie świateł kierunkowskazów, 

  
Sprawdzając kierunkowskazy gdy silnik nie pracuje, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki
( tak jak na zdjęciu powyżej )
Sprawdzasz prawy i lewy nie ma znaczenia od którego zaczynasz. 


l) działanie świateł awaryjnych, 
Sprawdzasz sześć żarówek.

     


m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

         

Pokrętło do włączenia świateł tylnych przeciwmgłowych jest na sprężynie, wraca z powrotem po włączeniu świateł do pozycji zero "0" - w czasie włączania świateł, obserwuj czy włączy się kontrolka.     
Żeby włączyć światła tylne przeciwmgłowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Wskazujesz ręką i stwierdzasz czy świeci czy nie świeci.

Nowa wersja Toyoty Yaris posiada tylko jedno światło przeciwmgłowe.Zgodnie z rozporządzeniem.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

Przygotowanie do jazdy: 
Komentarz:
Kolejność musi być zachowana zgodnie z rozporządzeniem. 
Fotel ustawiamy w trzech płaszczyznach.
Rozporządzenie pomija ustawienie wysokości fotela, którą ustawiamy w pierwszej kolejności.

2) właściwe ustawienie :
- fotela; 
Fotel należy odsunąć jak najdalej do tyłu, tak jednak, aby lewą nogą można było swobodnie wcisną pedał sprzęgła (lekko ugięta)
Oparcie należy ustawić tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.

- lusterek :
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówków – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
zapięcie pasów bezpieczeństwa,
- uruchomienie silnika;
- z wciśniętym sprzęgłem, dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej (na "luzie");

- włączenie światła odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
 przed ruszeniem, rozpoczynając jazdę pasem ruchu ( tzw. „łuku”) muszą być włączone !!! zgodnie z rozporządzeniem.
-
upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte;
- 
sprawdzasz kontrolkę, nie możesz ruszyć gdy drzwi są niedomknięte lub otwarte, samodzielnie szukasz otwartych drzwi i zamykasz.


       
Nie możesz ruszyć pojazdem dopóki nie zgasną wszystkie kontrolki świecące na czerwono.


2.2 Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu: (na tzw.”łuku”) 
Komentarz.
Wykonując zadanie egzaminacyjne musisz: zawsze, nieustannie, cały czas - podczas jazdy - spełniasz poniższe obowiązki: przed ruszeniem, jadąc do przodu i cofając z pkt. 2, 3, 4, 6, 8) czyli nasze zachowanie jest identyczne z jazdą na drodze publicznej.

Przed ruszeniem.
2) upewnienie się o możliwości jazdy: 
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

Komentarz.
Przed ruszeniem oceniasz sytuację wokół pojazdu, wykluczasz prawdopodobieństwo stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób. Nie wolno ci ruszyć dopóki nie zlikwidujesz zagrożenia.


Wskazówka
- Osoba zdająca sama podejmuje decyzje dotyczące obsługi wycieraczek.3) płynne ruszenie :

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego  - w przypadku kiedy jest uruchomiony, 
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika, 

Komentarz.
Ruszenie tylko na pół sprzęgle jest błędne, niezgodne z pkt.3 b


       

 4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1) w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka.
Komentarz.
Obserwacja toru jazdy jest opisana na podstronie technika - ogólne zasady jazdy do tyłu, zgodnie z techniką kierowania.

 
Kryterium oceniania.
gdy utracimy płynność zatrzymamy sie lub silnik zgaśnie czyli nastąpi zatrzymanie– mamy ponowną próbę jazdy (na tzw.”łuku”).

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ,
7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,

Kryterium oceniania.
Gdy przejedziesz za linię, najedziesz na pachołek, potrącisz tyczkę nastepuje przerwanie egzaminu.

Wykonując zadanie egzaminacyjne - jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu - ocenia się czy kierujący potrafi prawidłowo obserwować drogę wokół pojazdu ? Zatem, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo obserwuje tor jazdy kierowanego pojazdu i stwierdza, że za chwilę naruszy linię lub słupek powinna zatrzymać się i podjąć na nowo zadanie egzaminacyjne. W przeciwnym przypadku, to jest po wyjechaniu poza linię wyznaczającą krawędź pasa ruchu lub także po potrąceniu słupka przez zdającego egzamin egzaminator ma obowiązek zakończyć egzamin. 

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu;

Kryterium oceniania.
Druga próba, ponowny przejazd pasem ruchu do przodu i tyłu.
Gdy delikatnie najedziesz na linię jadąc pasem ruch, masz ponowną próbę jazdy, nie możesz przejechać przez linię.

Jeżeli wjeżdżają nie zmieścisz się w polu zatrzymania (kopercie) jadąc do przodu lub tyłu  masz ponowną próbę jazdy na „łuku”


5.6 Ruszanie na wzniesieniu.
Przy ruszaniu na wzniesieniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go, bez utraty przyczepności kół.

Kryterium oceniania.
Wykonując zadanie ruszania na wzniesieniu, masz dwie próby - zgodnie z Arkuszem.


W nietypowych sytuacjach możesz poprosić egzaminatora o pomoc np. 

Podczas sprawdzania płynów i świateł np:
Gdy płyn chłodzący nie będzie się znajdował pomiędzy minimum a maksimum nie wolno uruchomić silnika.
Przygotowując się do jazdy: 
Gdy jest niesprawny pojazd egzaminacyjny np.
- nie można ustawić lusterek, 
- nie można ustawić fotel, (zablokował się, przesuwa się samoczynnie) 
 
Warunki dopuszczenia do egzaminu w ruchu drogowym.
 

§12.2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

Kryterium oceniania.
 - jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w punkcie 1 lub 2 następuje przerwanie egzaminu.

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
Komentarz.
- dla kat. B tylko poz. 1, 2, 6 z Tabeli 2

Kryterium oceniania.
Wynik egzaminu jest negatywny.
Informacja.
Wykonując zadania egzaminacyjne na placu manewrowym z wynikiem negatywnym, egzaminator powinien zaproponować osobie zdającej egzamin, możliwość wyjechania na egzamin w ruchu drogowym, pomimo negatywnego wyniku. Nie mama takiej możliwości gdy egzamin zostaje przerwany zgodnie z kryterium oceniania.
Identycznie w ruchu drogowym egzamin powinien trwać do momenty wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych pomimo negatywnego wyniku egzaminu. Nie ma takiej możliwości gdy egzamin zostaje przerwany zgodnie z kryterium oceniania.
Podstawa prawna.
Art.52.2 z Ustawy o kierujących pojazdami.

 

W ruchu drogowym. 
 
 
§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
2) wykonaniu w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
a) obejmujących co najmniej zadania określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia – 40 min, z zastrzeżeniem pkt 3;
Objaśnienie.
Górna granica limitu czasowego nie jest określona ile ma trwać egzamin.

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Wskazówka. 
Jeżeli zdarzy się w czasie jazdy egzaminacyjnej, że silnik Ci zgaśnie jak najszybciej uruchamiasz silnik i dalej kontynuuj jazdę. Zgaśnięcie dwukrotne powinno dotyczyć wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego.
Silnik nie może ci zgasnąć na skrzyżowaniu, na przejeździe pojazdów szynowych. 

Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2
 
         Zadania egzaminacyjne od 25.02.2016r

 
 


Kryteria oceniania w ruchu drogowym. 
 
§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
Objaśnienie.
Egzaminator musi informować osobę zdającą o popełnionym błędzie na bieżąco - popełniła pani/pan błąd.

Obecnie:

§ 16. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
Cytat ....
Ustawa o Kierujących Pojazdami
Art.52.2.Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

§ 27.
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
|

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.


Tabela 1

                 

 

 Art. 52. 2 USTAWA o kierujących pojazdami - dodatkowe przykłady:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia osób : 
- jazda pod prąd,  
- unieruchomienie pojazdu na skrzyżowaniu, na przejeździe pojazdów szynowych - w danej sytuacji, stwarza zagrożenie,
- jazda przez skrzyżowanie prosto z włączonym kierunkowskazem w prawo, w danej sytuacji - stwarza zagrożenie,
- jazda bez świateł mijania w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - stworzenie zagrożenia,
- nie upewnienie się o możliwości jazdy,
- najechanie kołem na krawężnik - wjechanie na chodnik - w zależności od sytuacji,
- Podczas rozpędzania pojazdu włączasz bieg pierwszy zamiast trzeciego – przerwanie egzaminu, stwarzasz zagrożenie pojazd gwałtownie hamuje, a nie włącza się światło hamowania stop.
- nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas wysiadania z tramwaju, przystanek bez wysepki. 


§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23
Komentarz.
- czyli zadania z tabeli 2, 4, 7 

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
Komentarz.
- dotyczy zadań znajdujących się w Arkuszu przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3. 
Objaśnienie.
 § 16 pkt 1 - przerwanie egzaminu.
 § 16 pkt 3 - przerwanie egzaminu na wniosek osoby egzaminowanej. 

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania;
Obowiązek egzaminatora.
Omawia wynik egzaminu, podaje powód uzyskania negatywnego wyniku.

2) wpisuje na listę osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.


Ogólna ocena Osoby zdającej egzamin odbywa sie na podstawie Art.51 ust.1 pkt.2 

 

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.


Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy
od 25.02.2016r poz.232


 


  

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin, a nie go oblać. 

 Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie.

 

 

 

 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami1)

Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.

Art. 51.4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.