Manewry na drodze - Nauka jazdy - Prawo jazdy kat.B.

 

Materiały przeznaczone do  Nauka Jazdy kurs na Prawo Jazdy Kat.”B” Bytom
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek – prawa autorskie.
Zakaz kopiowania i drukowania.

 

Jak prawidłowo wykonać poszczególne manewry na drodze, które są zadaniami na egzaminie praktycznym.

 Ciąg dalszy

USTAWA 
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym


Spis:
- pojęcie kolizji drogowej w czasie jazdy egzaminacyjnej,
- skuteczne reagowanie,
- pojęcie wymuszenia,
- brak podjęcia decyzji - sytuacja odwrotna od wymuszenia,
- nieprawidłowa ocena pierwszeństwa,

- Pierwszeństwo na skrzyżowaniu -  Art.25 :
- skręt w lewo na drodze dwukierunkowej z drogi podporządkowanej,

- skręt w lewo na drodze dwukierunkowej, jadąc drogą z pierwszeństwem,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze - skręcając w prawo na skrzyżowaniu,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze jednokierunkowej - skręcając w lewo na skrzyżowaniu,


Od tej pozycji wszystko na temat zawracania:
Gdzie zawracanie jest zabronione. - wszystkie przypadki.
Gdzie zawracanie jest dozwolone:
- zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (tzw. "na trzy)
- zawracanie z wykorzystanien infrastruktury drogowej.
Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym:
- kierunki,
- prawidłowe włączanie kierunkowskazów,
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
- skręt w lewo i zawracanie na drodze dwujezdniowej:
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
- zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania. (przełączka)
- zawracanie na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
- zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
- skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.

- Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X
- Przykład zawracania na skrzyżowaniu typu T:
- Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym 


- Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo, a kiedy nie ma pierwszeństwa,

 

 

Zagadnienia.
Pierwsze pięć zagadnienia musisz znać i wiedzieć na czym polegają.

 


Temat 1  -
Pojęcie kolizji drogowej na egzaminie - często popełniany błąd.

W czasie jazdy egzaminacyjnej możemy mieć postawiony zarzut kolizji drogowej:

Sytuacja 1
Wystarczy że nie zachowamy należytych odległości (odstęp bezpieczny) podczas wymijania, omijania i cofania Art.23 oraz podjeżdżając pod przeszkodę przodem Art.19 
Komentarz.
Gdy omijasz pojazd, który jest zaparkowany nieprawidłowo, przy podwójnej ciągłej linii, musisz zachować odstęp bezpieczny, zostałeś(aś) zmuszony(a) do najechania na podwójną ciągłą linie.

Sytuacja 2
Podczas ruszania np. na skrzyżowaniu gdy ruszamy na wzniesieniu drogi, nasz pojazd nie może stoczy się do tyłu więcej niż 20cm, gdy za naszym pojazdem znajduje się inny pojazd, osoba egzaminowana nie zapanuje nad swoim pojazdem.
Sytuacja 3
Podczas parkowania prostopadłego gdy nie zachowasz odpowiednich odstępów między pojazdami podczas wjazdu i wyjazdu - za wcześnie zaczniesz kręcić kierownicą.
- parkowania prostopadłe i skośne, 

Kryterium oceniania
Możliwość spowodowania Kolizji drogowej - Tabela 1 poz. 1 z Rozporządzenia, która skutkuje przerwanie egzaminu.

Temat 2 - Skuteczne reagowaniew czasie jazdy polega na szybkim reagowaniu na powstałe rzeczywiste zagrożenia. Dlatego najlepiej gdy przewidujemy potencjalne zagrożenia i stosujemy zasadę ograniczonego zaufania.

Przykład:
Gdy inny kierowca wymusi pierwszeństwo, bądź wjedzie gdy dla niego jest nadawany sygnał czerwony, a ty nie zareagujesz odpowiednio szybko.

Podsumowując - Osoba zdająca płaci za błędy innych kierowców.

Kryterium oceniania.
przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP.

 

 

Temat 3 - Pojęcie wymuszenia - najczęściej popełniany błąd 

Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli (nasz) ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości lub do zatrzymania się, a pieszego — do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

Poniższe przykłady przedstawiają sytuację wymuszenia, jeżeli pojazd zielony nie spełni powyższych warunków to wymusi pierwszeństwo, nie udzielając pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu.

Jest wymagana umiejętność oceny prędkości i odległości innych pojazdów, od naszego pojazdu oraz szybkie podejmowanie właściwych decyzji.


   

    

Sytuacja pierwsza - podczas wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem i włączania się do ruchu, nie ma znaczenia czy skręcamy w prawo, w lewo lub jedziemy prosto przez skrzyżowanie.
Sytuacja druga- podczas cofania, również udzielamy pierwszeństwa pieszemu.
Sytuacja trzecia- podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, 
Sytuacja czwarta - podczas zmiany pasa ruchu.

Ostrzeżenie !!!
Proszę pamiętać że wymusić pierwszeństwo możemy również:
- pieszemu poza przejściem dla pieszych (chodnik , plac) 
również podczas cofania.  

- osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, rowerzyście - 
również podczas cofania.  

- podczas parkowania: prostopadłego, skośnego - następuje włączania się do ruchu - cofając.  
- po parkowaniu równoległym włączamy się do ruchu itd.
- oraz cały Art. 17 dotyczący włączania się do ruchu. 

Kryterium oceniania - przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz. ....... w zależności od sytuacji.

Temat 4  - Brak podjęcia decyzji - Sytuacja odwrotna od wymuszenia.
Natomiast jak będziemy mieli ewidentną możliwość: włączenia się do ruchu lub opuszczenia skrzyżowania, a nie podejmiemy decyzji do jazdy dwukrotnie, 
Również możemy zakończyć egzamin, zgodnie z Art.51.1 pkt.2 UoKP 

Temat 5  - Nieprawidłowa ocena pierwszeństwa. 
W czasie jazdy egzaminacyjne gdy posiadasz pierwszeństwo i zatrzymasz się bez konkretnego powodu.
 
Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP
 

 

 

 

Przecinanie się kierunków ruchu na skrzyżowaniu.
Kiedy masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu. 
Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.  

Art.16 Art.22 Art.25

 

 


Temat  - Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach - proste skuteczne przykłady.

 

Podstawa prawna.
Art.2.pkt.22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do: zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,    


Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Art. 22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

2) do środka jezdni  (na drodze dwukierunkowej)  - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz  zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

 

Skręt w lewo jadąc drogą z pierwszeństwem.

 Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.20
Objaśnienie.
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie nie masz ustawionych znaków A7 lub B20 tylko znaki A6 lub D1 czyli masz pierwszeństwo to (poruszasz się drogą z pierwszeństwem):
- skręcasz w prawo masz pierwszeństwo
- jadąc prosto masz pierwszeństwo
- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Pojazd zielony zajął prawidłową pozycję do skrętu w lewo.

Art.22.2. 2) do środka jezdni  (na drodze dwukierunkowej)  - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Kryterium oceniania.
Gdy dwukrotnie nie zajmniesz właściwej pozycji na drodze dwukierunkowej wykonując skręt w lewo, wynik egzaminu negatywny.

 Wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie - ważne.

Komentarz.
- pojazd 2 wykonuje manewr skretu w lewo na skrzyżowaniu,
- pojazd 2 ustepuje pierwszeństwa pojazdowi 1
- pojazd 2 zajoł odpowiednią pozycje na drodze i wjechał na odpowiednią głębokość, 

 

Skręt w lewo jadąc drogą podporządkowaną.

 

Objaśnienie.

Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie masz ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa który nie zmusza Cię do jazdy ani zatrzymania, wszystko jest uzależnione od sytuacji lub znaku B20 Stop na którym musisz się zatrzymać to: 

- skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa tylko pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z twojej lewej strony, czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.

- jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony, czyli pojazdom poruszającym sie drogą z pierwszeństwem.

- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony (czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem) oraz pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Oczekujesz cały czas na drodze podporządkowanej, do momenty, aż będziesz miał (a) możliwość wykonania manewru w wybranym kierunku.

 

 

Ustalenie pierwszeństwa na sygnalizacji S 1

 

Objaśnienie.
Gdy dla Ciebie jest nadawany sygnał zielony, pojazdy na drodze poprzecznej mają nadawany sygnał czerwony. 

 

 

Ostrzeżenie !!! - brak widoczności dojeżdżając do skrzyżowania.


Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, masz  ustawiony znak A-7 Ustąp pierwszeństwa, ale nie masz widoczności aby bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem np. przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, musisz się zatrzymać.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z art.52.2 UoKP

      

 


 

Temat  - Zajmowanie właściwej pozycji na drodze skręcając w prawo.

Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

 Nieprawidłowa pozycja na drodze skręcając w prawo. 

                        


Często popełniane błędy: 
- obrazek Nr.1
wjazd na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego - dzieje się tak jak osoba kierująca pojazdem za długo ocenia sytuację z lewej strony skrzyzowania.
- obrazek Nr.2 skręcając w prawo, oddalenie się od prawej krawędzi, przejazd przez sąsiedni pas lewy.
Musisz spełnić obowiązki z Art.22.1.2 i Art.16

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu - zgodnie z 
Art. 52.2. 

Kryterium oceniania
Dwukrotnie nieprawidłowy skręt w prawo - za daleko od prawej krawędzi jezdni - wynik egzaminu negatywny, zgodnie z Arkuszem.
Temat 9 - Zajęcie prawidłowej pozycji na drodze jednokierunkowej, skręcając w lewo na skrzyżowaniu.

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.4

Podstawa prawna.
Art.22.2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Jadąc drogą jednokierunkową i skręcając w lewo na skrzyżowaniu z prawego pasa stwarzasz zagrożenie, Twój manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.2), oraz odjechanie od lewej krawędzi również manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.3)
Super !!! często popełniany błąd na egzaminie.
Obrazek nr1 przedstawia prawidłowo wykonany manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu, jadąc drogą jednokierunkową.

Kryterium oceniania. 
przerwanie egzaminu - zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2. UoKP lub tabela Nr.1 poz.9.9.6 w zależności od sytuacji w ruchu drogowym.


                         

 

Komentarz.
W sytuacji gdy pojazd zielony widzi że pojazd niebieski wykonuje nieprawidłowo skręt w lewo na skrzyżowaniu - ma nieprawidłową pozycję, powinien zaniechać dalszej jazdy zgodnie z Art.3

 

 

 

Wszystko na temat zawracania.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.21

 

Gdzie zawracanie jest zabronione.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym1)
Oddział 4
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

Art. 22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Pkt.4 mówi o dużym natężeniu ruchu na danym skrzyżowaniu w danym czasie.

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

§ 22. [Znaki dotyczące zakazu skręcania ]
Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2.Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

 

Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie. 

 

Podstawa prawna.
§ 87.
1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 §97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).


Możemy zawrócić tylko gdy mamy sygnalizator S-3 do zawracania lub gdy sygnalizacja jest wyłączona, dodatkowy opis znajduje się  - Wszystko na temat sygnalizacji świetlnej.

Wykonując  manewru zawracania uwzględniamy również oznakowanie poziome, które uniemożliwia nam wykonanie zawracania uwzględniając promień skrętu naszego pojazdu:
 
Podstawa prawna.
Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  


Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. 
Przejechanie lub najechanie skutkuje przerwaniem egzaminu wynik negatywny Tabela 1

Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Podsumowanie manewru zawracania.

Komentarz.
Nie możemy naruszyć zakazu zawracania.
Nie możemy stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnić ruch, dlatego w niektórych sytuacjach rezygnujemy z manewru zawracania. Wniosej > Zawracanie może dotyczyć tego samego skrzyżowania, ale zawracanie może się odbyć jeżeli warunki ruch pozwolą na wykonanie manewru. 

Kierujący pojazdem ocenia sytuację, czy może w danym miejscu i w danej chwili zawrócić, uwzględniając: geometrię skrzyżowania, szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, promień skrętu, natężenie ruchu. Jeżeli nie może spełnić warunków przytoczonych w Art.22.6.pkt.4, to rezygnuje z wykonania manewru zawracania, szuka innego miejsca.Konsekwencje.

 ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 - Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić.
Mandat od 200PLN do 400PLN 5 punktów
Podstawa prawna.
art.90 lub 97 Kodeks Wykroczeń
art.22.ust.6  Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Naruszenie zakazu zawracania.
Mandatb od 200PLN do 400PLN 5 punktów
Podstawa prawna.
art.97 lub art.92 §1 Kodeksu Wykroczeń.
art.22 ust.6  Ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

 

 

Gdzie zawracanie jest dozwolone.

 

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.12 w ruchu drogowym.

Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej - ( tzw. na trzy). 
Miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. 

Wykonując zawracanie, gwarancją powodzenia jest:
- bardzo wolna jazda,
- szybkie kręcenie kierownicą,
Warunki do zaliczenie zadania:
- włączenie kierunkowskazu w odpowiednim kierunku,
- upewnienie się o możliwości jazdy, przed każdym ruszeniem,
- zakaz kręcenia kierownicą gdy pojazd stoi,
- możliwość delikatnego dotknięcie krawężnika,
- zakaz wjazdu na krawężnik,
Możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego - ( trzy sposoby ) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.


  

Pierwszy sposób – jeżeli egzaminator wskazuje nam miejsce z lewej strony, mamy do dyspozycji tylko jeden sposób, wjazd przodem wyjazd tyłem.
Drugi sposób 
– jeżeli egzaminator wskazuje nam wjazd z prawej strony, jeśli jest tylko możliwość to wjeżdżasz tyłem wyjeżdżasz przodem – sposób łatwiejszy.
Trzeci sposób
 - wjazd przodem wyjazd tyłem jest sposobem najtrudniejszym, wybierasz ten sposób, gdy nie można zastosować sposobu drugiego.
Nie możemy: 
- wymusić pierwszeństwa,
- wyjeżdżając na drogę musisz wjechać na swój pas ruchu - prawy Art.16 Ustawy,
- oraz nie możesz najechać na Znak P-4 "linia podwójna ciągła" 
- nie możesz najechać na krawężnik lub wjechać na chodnik,
- nie możesz zapomnieć o włączaniu kierunkowskazów,
- nie możesz wjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego,
Musisz - ocenić sytuację dookoła pojazdu, przed ruszeńiem i cofając cały czas.

 

 

Temat  - Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym  - omawia:

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.8 w ruchu drogowym.


Objaśnienie.
Istnieje duża różnorodność skrzyżowań dróg o ruchu okrężnym (dookoła wyspy), dlatego nasze zachowanie się na poszczególnych skrzyżowaniach musi być dostosowane do danego skrzyżowania > oznakowania pionowego i poziomego. Nie ma jednoznacznych przepisów.
Na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, jeździmy zachowując szczególną ostrożność oraz pamiętamy o Art.3 i Art.4 ustawy, ponadto jest wymagana od kierowcy większa kultura jazdy, większa tolerancja oraz wyrozumiałość dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Objaśnienie.
Skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym, zgodnie z opisem na rysunku 4.2.12.1 dookoła wyspy - wyspa może mieć różny kształt .

Objaśnienie
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy.
w prawo       - 1 wyjazd; 
prosto           - 2 wyjazd;  
w lewo          3 wyjazd; 
zawracanie 4 wyjazd


Schemat przedstawia tylko kierunki na skrzyżowaniu oraz przykład włączenia kierunkowskazu jadąc prosto na skrzyżowaniu.

Schemat poniższy przedstawia skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym w Radzionkowie, oznakowanie zgodnie z rys.4.2.12.1.


  


- Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1.

- Ustąpienie pierwszeństwa - dotyczy skrzyżowania na schemacie.
Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym, które jest oznakowane zgodnie z rys.4.2.12.1 obserwujemy lewą stronę skrzyżowania ustępujemy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo.- Zajęcie właściwej pozycji na drodze przed wjazdem na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym, z wyznaczonymi pasami ruchu.

Art.22.5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 


Objaśnienie.
W odpowiedniej odległości od skrzyżowania musisz zająć właściwą pozycję na drodze.

Przykład. 
- zdjęcie poniżej przedstawia skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym w Bytomiu na ul.Strzelców Bytomskich z wyznaczonymi kierunkami na pasach ruch znakiem F-10.

 

Podstawa prawna. 

§ 87.1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 


- Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchy.

Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. 


 

- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym -  dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.

- Na skrzyżowaniach dróg o ruchu okrężnym jest dopuszczalny manewr wyprzedzania, zgodnie z 
Art.24 ust.7 Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
pkt.3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym  lub na którym ruch jest kierowany. 

 

 Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X


                 


Na obrazku Nr.1
Pojazd
zajął niewłaściwą pozycję na skrzyżowaniu (tor jazdy jest niewłaściwy), pojazd niebieski obowiązuje Art.16 Ustawy - musi przejechać przez prawy pas ruchu.
Podstawa prawna.
Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

Na obrazku Nr.2
Pojazdy zajęły
właściwe pozycje (tor jazdy jest właściwy) podczas zawracania na skrzyżowaniu.

Pojazdy niebieski wykonujące manewr zawracania nie mają pierwszeństwa.
Linia fioletowa wskazuje miejsce zatrzymania.

Pojazd niebieski może wykonać manewr zawracania zgodnie z ...

Podstawa prawna.
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6.Zabrania się zawracania:
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Komentarz.
Wykonując manewr zawracania na tym typie skrzyżowania musimy zachować szczególną ostrożność i wszystkim ustąpić pierwszeństwa ponieważ.
Pojazd poruszający się drogą podporządkowaną nie wie że pojazd będzie zawracał, widzi tylko kierunkowskaz sygnalizujący skręt w lewo. Może zacząć wykonywać manewr skrętu w prawo lub jazdy na wprost. Art.25.1. mówi o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, natomiast nie mówi nic jaką drogą pojazd się porusza.
Identycznie w sytuacji równorzędnej.Kierujący pojazdem ocenia sytuację, czy może w danym miejscu i w danej chwili zawrócić, uwzględniając: geometrię skrzyżowania, szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, promień skrętu, natężenie ruchu. Jeżeli nie może spełnić warunków przytoczonych w Art.22.6.pkt.4, to rezygnuje z wykonania manewru zawracania, szuka innego miejsca.
Proszę pamiętać że promień skrętu Toyoty Yaris wynosi około 10 metrów.  Temat - Skrętu w lewo i zawracania w sytuacji równorzędnej.


Gdyby pojazd 2(fioletowy) wykonywał manewr zawracania, porusza się torem jazdy, pojazdu 1(czerwonego) przedstawioną w II FAZIE, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 (niebieski)
Do zajęcia tej pozycji zmusza go Art.16 a pierwszeństwo ustala Art.25.1.

Strona 52 jest z książki Dobry kierowca wydawnictwa ASGRAF
Identycznie przedstawia się sytuacja na ostatnim obrazku (powyżej), gdyby pojazd 2 niebieski wykonywał manewr zawracania , przejeżdża torem jazdy pojazdu 1 fioletowego ustępuje pierwszeństwa pojazdowi
pomarańczowemu.

Podstawa prawna.
Do zajęcia tej pozycji zmusza nas Art.16 i Art.22.1. i 2.  a pierwszeństwo ustala Art.25.1.
Komentarz.
Nie możemy zająć innej pozycji podczas zawracania, tylko taką samą jak podczas skrętu w lewo.
Nie ma znaczenia czy na skrzyżowaniu są ustawione znaki, czy znaków nie ma ustawionych.


 

 


Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją
świetlną S 1.

Komentarz.
Skręt w lewo i zawracanie na skrzyżowaniu kierowany sygnalizacją świetlną S 1 jadąc drogą dwujezdniową,  może być wykonany przejazdem bezkolizyjnym, ponieważ gdy dla nas jest nadawany sygnał zielony, to na drodze poprzecznej w tym czasie jest nadawany sygnał czerwony.

Podstawa prawna.

§ 87.1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną typu S 3 (sygnalizacja kierunkowa jest omówione  - Wszystko na temat sygnalizacji świetlnej.

 

 

 

 


Temat:
- Skrzyżowanie na którym pierwszeństwo ustalają znaki i Art.25
- Zawracanie na drodze dwujezdniowej.
- Skręt w lewo jadąc drogą dwujezdniową.
- Skręt w lewo z drogi podporządkowanej - przejazd kolizyjny.

Przejazd drogą dwujezdniową, zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.3 Arkusz.

Objaśnienie.
Ustawa prawo o ruchu drogowym nie definiuje drogi dwujezdniowej.
Definicję drogi dwujezdniowej znajdziemy w Ustawie o drogach publicznych.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060 
Skrót - ustawa o drogach publicznych.pdf
Przedstawiona sytuacja na obrazku poniżej, przedstawia zajęcie pozycji na drodze i omawia kto ma pierwszeństwo, na skrzyżowani na którym pierwszeństwo ustalają znaki i przepisy. 
Można przyjąć, że są to dwa odrębne skrzyżowania.  
( przejazd kolizyjny )   

      

PIERWSZY ETAP pierwszeństwo ustala znak + Art.25.4.1. ustawy.
- Jeżeli pojazd niebieski nr 5 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd nr.4 opuści skrzyżowanie.
- Jeżeli pojazd niebieski nr 6 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd nr 4 opuści skrzyżowanie. 
- Pojazd nr 6 ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego lewej strony nr 5.
 


DRUGI ETAP pierwszeństwo ustala Art.25.1. ustawy.
- Pojazdy nr 4 ustępują pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego prawej strony nr 1, 
- oraz gdy pojazd nr 4 skręca w lewo bądź pojazd nr 5 zawraca ustepuje pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego nr.3 jadącym prosto, skręcającym w prawo i skręcającym w lewo, który wjeżdża do środka skrzyżowania
-  pojazd nr.3 wjeżdża na pozycję pojazdu nr 2 - przejazd kolizyjny.

- analogicznie postępują pojazdy zielone nr.1 gdy zawraca.

Podstawa prawna - Zajęcie pozycji na drodze.

Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

6.Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Podstawa prawna - Pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy + znaki.

Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Komentarz.
Jedyną informację na temat zawracania możemy znaleźć w Art.22.6. Ustawy i informuje nas tylko gdzie zawracanie jest zabronione natomiast nic nie mówi o sposobie zawracania, dlatego zgodnie z prawem mają zastosowanie Art.16 i Art.22.1. i 2. 
a pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy. 

Ostrzeżenie !!!
Na tym rodzaju skrzyżowaniu stosujesz zasadę ograniczonego zaufania i zachowujesz szczególną ostrożność obojętnie jaką drogą się poruszasz, kierowcy, zajmują na skrzyżowaniu różne pozycje – niewłaściwe, oraz mają problem z ustaleniem pierwszeństwa. Pamiętajmy o Art.3

 


Temat - Zawracanie na przełączce.


 zajęcie pozycji na drodze dwujezdniowej zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania.
Miejsca które nie zaliczamy do skrzyżowania Art.2 pkt.10 Ustawy.

 

Obrazek Nr.1 przedstawia zawracanie, które odbywa się sposobem bezkolizyjnym. Wykonanie manewru zawracania w taki sposób przyspiesza ruch, w sytuacji gdy kilka pojazdów jednocześnie wykonuje zawracanie. Taki sposób zawracania został przyjęty zwyczajowo nie jest uregulowany prawnie.

 


      

Obrazek Nr.2 przedstawia zawracanie sposobem kolizyjnym, czyli przejazd przez prawy pas ruchu zgodnie z obowiązującym prawem Art.16 ustawy. Wykonując manewr zawracania w takim miejscu obserwujesz zachowanie się innych uczestników ruchu. Możesz dostosować się do zachowania pozostałych uczestników ruchu drogowego, możesz poczekać. 


Temat -  Przykład zawracania na skrzyżowaniu "typ T" 

§ 87.1.Znaki:

1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

 

 

 

 

Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym.

Komentarz
Zawracanie polega na przejeżdżie przez drugi poziom skrzyżowania i powrocie. 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz w ruchu drogowym poz.9
Definicję skrzyżowania wielopoziomowego określa -  ustawa o drogach publicznych.pdf

 

 

 

 

  

Temat - Skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.
(Przykład omawia skrętu w lewo przejazdem bezkolizyjnym i kolizyjnym na skrzyżowaniu z sygnalizacją S1 i z drogi z pierwszeństwem - pojazd skręcający w lewo musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prosto i skręcającym w prawo.
Przejazd bezkolizyjny wykonujemy na skrzyżowaniu wyłącznie na sygnalizacji S3 kierunkowej)

 


           

 


Obrazek Nr.1 
- przedstawia skręt w lewo bezkolizyjny. 
Wykonanie skrętu w lewo zostało przyjęte na zasadzie skrętu, gdy ruch jest kierowany przez policjanta na skrzyżowaniu.


 ROZPORZĄDZENIE

   MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

   z dnia 6 lipca 2010 r.

   w sprawie kierowania ruchem drogowym

 

  § 8.1.W celu przepuszczenia pojazdów jadących z lewej strony i skręcających w lewo, bez objeżdżania kierującego ruchem, kierujący ruchem wykonuje następujące czynności:

 

 
Obrazek Nr.2 
- przedstawia skręt w lewo kolizyjny, czyli przejazd przez prawy pas ruchu. 
Skręt kolizyjny - podstawa prawna Art.16 i Art.22  
Komentarz.

Wykonując manewr skręt w lewo jest dostosowane do rodzaju skrzyżowania i geometrii skrzyżowania, na drodze dwujezdniowej skręt w lewo 
oraz zawracanie,
 wykonujemy przejazdem kolizyjnym zgodnie z opisem powyżej.

 

 

 

 
 


Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo, a kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa.

 

Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

 
Tramwaj ma pierwszeństwo.
Na przedstawionych sytuacjach poniżej ma zastosowanie Art.25.2 dlatego tramwaj ma zawsze pierwszeństwo.

  
  Przykład przecinania się kierunków ruch poza skrzyżowaniem,
tramwaj ma pierwszeństwo zgodnie z Art.25.3


- sytuacja na zdjęciu poniżej  > tramwaj skręca w prawo poza skrzyżowaniem, ma pierwszeństwo zgodnie z Art.25.3.


- sytuacja poza skrzyżowaniem, ustępujemy pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo > zgodnie z Art.25.3. 

 


 Przykład - w przedstwionej sytuacja.
Pojazdy i tramwaj poruszają się tą samą drogą dojeżdżają do skrzyżowania, ma zastosowanie Art.25.2.

 

 

Przykład - ustawienie znaków
- znak D1 jest ustawiony za przejazdem tramwajowym - na tym przejeździe tramwaj ma pierwszeństwo.
Nie musisz się zatrzymać, gdy tramwaj nie jedzie.
Podjeżdżasz z prędkością bezpieczną, musisz się upewnić oceniając dwie strony.

 

 

 

Pas ruchu wjeżdża na torowisko,
tramwaj ma pierwszeństwo.

Art.16.6.Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu. 

 

 

 

 

Tramwaj nie ma pierwszeństwa.
Podstawa prawna.

§ 1.1.Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze z pierwszeństwem - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;
2) drodze podporządkowanej - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem;

Objaśnienie. 
Tramwaj dojeżdżając do skrzyżowania drogą podporządkowaną musi przestrzegać znaki B20 Stop lub A7 Ustąp pierwszeństwa. Ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.

 

Przykład ze znakiem B 20 STOP

Widok z drogi z pierwszeństwem, tramwaj porusza się drogą podporządkowaną, dojeżdża do znaku STOP masz pierwszeństwo.

 

Przykład  ze znakiem STOP
- skrzyżowanie ul Chrzanowskiego z ul Tarnogórską w Bytomiu.
 


Objaśnienie.
Tramwaj ma ustawiony znak B 20 STOP, ponieważ znajduje się w obrębie skrzyżowania i porusza się drogą podporządkowaną §1.ust.2 pkt.2. z Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Pojazdy widoczne na zdjęciu, poruszają się drogą z pierwszeństwem, mają pierwszeństwo przed tramwajem.  

 

          


Objaśnienie.

Pojazd 1 i Pojazd 2 poruszają się drogą z pierwszeństwem:
- mają pierwszeństwo przed tramwajem nadjeżdżającym z ich lewej i prawej strony,

Widok z ulicy Tarnogórskiej
- gdy skręcasz w prawo dojeżdżasz drogą podporządkowaną do znak A7, tramwaj ma pierwszeństwo pomimo że ma ustawiony znak B 20 zgodnie z Art.25.2.

 

 

 

Przykład ze znakiem A 7 Ustąp pierwszeństwa.

 

 

 

 

 Przykład z sygnalizacją świetlną S 1
Tramwaj stosuje się do sygnału czerwonego.

 Jak dla Ciebie jest nadawany sygnał zielony, tramwaj ma nadawany sygnał czerwony.

 

Przykład nietypowy z sygnalizacją S1
§95.4.
Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. (tylko)
Objaśnienie - tylko pojazd 1 ma pierwszeństwo.

  

 

 

Przykład z sygnalizacją świetlną S 3 przejazd bezkolizyjny.
W tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem.

Podstawa prawna.
§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 
dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

 

 

 

 

 

Takich miejsc jest mało - Tramwaj wyjeżdża z zajezdni bądz z pętli na jezdnię, włącza się do ruchu nie ma pierwszeństwa

Podstawa prawna.
Art.17.1.Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
 

 

  

 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

 

Przykład 2
- tramwaj 2 porusza się drogą podporządkowaną dojeżdża do znaku A7 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
- tramwaj 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 wjechał już na skrzyżowanie, sytuacja równorzędna.

 

 

Przykład 1
Oznakowanie skrzyżowania w taki sposób jest niezgodne z prawem,
Znak C12 jest ustawiany łącznie ze znakiem A7
- Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1. 
- omawiając tą sytuację...
- tramwaj 2 i 4 mają pierwszeństwo przed pojazdem 1 sytuacja równorzędna,