Manewry na drodze - Nauka jazdy - Prawo jazdy kat.B.

 

Materiały przeznaczone do  Nauka Jazdy kurs na Prawo Jazdy Kat.”B” Bytom
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek – prawa autorskie.

 

Jak prawidłowo wykonać poszczególne manewry na drodze, które są zadaniami na egzaminie praktycznym.

 Ciąg dalszy

USTAWA 
z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym


Spis:
- nieupewnienie się o możliwości jazd,
- pojęcie kolizji drogowej w czasie jazdy egzaminacyjnej,
- skuteczne reagowanie,
- pojęcie wymuszenia,
- brak podjęcia decyzji - sytuacja odwrotna od wymuszenia,
- nieprawidłowa ocena pierwszeństwa,
- pierwszeństwo na skrzyżowaniu - powtórzenie Art.25 :
- skręt w lewo z drogi podporządkowanej,

- skręt w lewo jadąc drogą z pierwszeństwem,
- przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem,
- nieprawidłowa ocena skrzyżowania,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze - skręcając w prawo na skrzyżowaniu,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze jednokierunkowej - skręcając w lewo na skrzyżowaniu,
- umiejętność obserwacji znaków na przejeżdzie tramwajowym,

Od tej pozycji wszystko na temat zawracania:
Gdzie zawracanie jest zabronione. - wszystkie przypadki.
Gdzie zawracanie jest dozwolone:

Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym:
- kierunki,
- prawidłowe włączanie kierunkowskazów,
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
- skręt w lewo i zawracanie na drodze dwujezdniowej:
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
- zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania. (przełączka)
- zawracanie na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
- zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
- skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.

- Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X
- Przykład zawracania na skrzyżowaniu typu T:
- Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym 


 

 

Zagadnienia.


Temat -
 Nieupewnienie się o możliwości jazdy !!!  
To nic innego jak brak zachowania szczególnej ostrożności.
( oceniasz sytuację dookoła pojazdu w zależności od sytuacji)
To jest nawyk kierującego pojazdem, nie tylko na egzaminie, również gdy będziesz już posiadał(a)uprawnienia, musisz się upewniać nieustannie kierując pojazdem .
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;
W zależności od sytuacji, ruszając do przodu lub podczas cofania zgodnie z Art.23.1.3 :
1) upewnienie się o możliwości jazdy, 
2) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3) wykluczenie stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób, 
4) podczas włączania się do ruchu wykluczenie stworzenia zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Kryterium oceniania.
Zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2  UoKP

 


Temat  -
Pojęcie kolizji drogowej na egzaminie - często popełniany błąd.

W czasie jazdy egzaminacyjnej możemy mieć postawiony zarzut kolizji drogowej, która wcale nie musi nastąpić.

   

Sytuacja 1
Wystarczy że nie zachowamy należytych odległości (odstęp bezpieczny) podczas wymijania, omijania i cofania Art.23 oraz podjeżdżając pod przeszkodę przodem Art.19 
Komentarz.
Gdy omijasz pojazd, który jest zaparkowany nieprawidłowo, przy podwójnej ciągłej lini, musisz zachować odstep bezpieczny, zostałeś(aś) zmuszony(a) do najechania na podwójną ciągłą linie.

Sytuacja 2
Podczas ruszania np. na skrzyżowaniu gdy ruszamy na wzniesieniu drogi, nasz pojazd nie może stoczy się do tyłu więcej niż 20cm, gdy za naszym pojazdem znajduje się inny pojazd, osoba egzaminowana nie zapanuje nad swoim pojazdem.
Sytuacja 3
Podczas parkowania prostopadłego gdy nie zachowasz odpowiednich odstępów między pojazdami podczas wjazdu i wyjazdu - za wcześnie zaczniesz kręcić kierownicą.
- parkowania prostopadłe i skośne, 

Kryterium oceniania
Możliwość spowodowania Kolizji drogowej - Tabela 1 poz. 1 z Rozporządzenia, która skutkuje przerwanie egzaminu.

Temat  - Skuteczne reagowanie w czasie jazdy polega na szybkim reagowaniu na powstałe rzeczywiste zagrożenia. Dlatego najlepiej gdy przewidujemy potencjalne zagrożenia i stosujemy zasadę ograniczonego zaufania.

Przykład:
Gdy inny kierowca wymusi pierwszeństwo, bądź wjedzie gdy dla niego jest nadawany sygnał czerwony, a ty nie zareagujesz odpowiednio szybko.

Podsumowując - Osoba zdająca płaci za błędy innych kierowców.

Kryterium oceniania.
przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP.

 

 

Temat  - Pojęcie wymuszenia - najczęściej popełniany błąd 

Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli (nasz) ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości lub do zatrzymania się, a pieszego — do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

Poniższe przykłady przedstawiają sytuację wymuszenia, jeżeli pojazd zielony nie spełni powyższych warunków to wymusi pierwszeństwo, nie udzielając pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu.

Jest wymagana umiejętność oceny prędkości i odległości innych pojazdów, od naszego pojazdu oraz szybkie podejmowanie właściwych decyzji.


   

    

Sytuacja pierwsza - podczas wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem i włączania się do ruchu, nie ma znaczenia czy skręcamy w prawo, w lewo lub jedziemy prosto przez skrzyżowanie.
Sytuacja druga- podczas cofania, również udzielamy pierwszeństwa pieszemu.
Sytuacja trzecia- podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, 
Sytuacja czwarta - podczas zmiany pasa ruchu.

Ostrzeżenie !!!
Proszę pamiętać że wymusić pierwszeństwo możemy również:
- pieszemu poza przejściem dla pieszych (chodnik , plac) 
również podczas cofania.  
- osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, rowerzyście - 
również podczas cofania.  

- podczas parkowania: prostopadłego, skośnego - następuje włączania się do ruchu - cofając.  
- po parkowaniu równoległym włączamy się do ruchu itd.
- oraz cały Art. 17 dotyczący włączania się do ruchu. 

Kryterium oceniania - przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz. ....... w zależności od sytuacji.

Temat  - Brak podjęcia decyzji - Sytuacja odwrotna od wymuszenia.
Natomiast jak będziemy mieli ewidentną możliwość: włączenia się do ruchu lub opuszczenia skrzyżowania, a nie podejmiemy decyzji do jazdy dwukrotnie, 
Również możemy zakończyć egzamin, zgodnie z Art.51.1 pkt.2 UoKP 

 

 

Ciąg dalszy skrzyżowań i zajmowanie pozycji na drodze  Art.16 Art.22 Art.25Temat  - Nieprawidłowa ocena pierwszeństwa.
W czasie jazdy egzaminacyjne gdy posiadasz pierwszeństwo i zatrzymasz się bez konkretnego powodu.
 
Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP

 Temat  - Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach - proste skuteczne przykłady.

 

Podstawa prawna.

Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

 

Skręt w lewo jadąc drogą podporządkowaną.

 
Objaśnienie.

Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie masz ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa który nie zmusza Cię do jazdy ani zatrzymania, wszystko jest uzależnione od sytuacji lub znaku B20 Stop na którym musisz się zatrzymać to:
- skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa tylko pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z twojej lewej strony, czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.
- jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony, czyli pojazdom poruszającym sie drogą z pierwszeństwem.

- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony (czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem) oraz pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Oczekujesz cały czas na drodze podporządkowanej, do momenty, aż będziesz miał (a) możliwość wykonania manewru w wybranym kierunku.

 

 

Skręt w lewo jadąc drogą z pierwszeństwem.


Objaśnienie.
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie nie masz ustawionych znaków A7 lub B20 tylko znaki A6 lub D1 czyli masz pierwszeństwo to (poruszasz się drogą z pierwszeństwem):
- skręcasz w prawo masz pierwszeństwo
- jadąc prosto masz pierwszeństwo
- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Pojazd zielony zajął prawidłową pozycję do skrętu w lewo.

 

Podstawa prawna.
Art. 22.1.
Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

 

Kryterium oceniania.
Gdy dwukrotnie nie zajmniesz właściwej pozycji na drodze dwukierunkowej wykonując skręt w lewo, wynik egzaminu negatywny. Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.20

 

Komentarz.
- pojazd 2 wykonuje manewr skretu w lewo na skrzyżowaniu,
- pojazd 2 ustepuje pierwszeństwa pojazdowi 1
- pojazd 2 zajoł odpowiednią pozycje na drodze i wjechał na odpowiednią głębokość, 

 

Ustalenie pierwszeństwa na sygnalizacji S 1

  

Temat  - Przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
Art.25.1 Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
Przykład.


            


Na obrazku nr 1 pojazd zielny ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim. Ponieważ znajduje się z jego prawej strony.
Na obrazku nr 2 pojazd niebieski ma pierwszeństwo przed pojazdem zielonymponieważ wyjeżdża przodem, a pojazd zielony cofa.
Art.23.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność
.

Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu Tabela 1 poz.10.10.7 z rozporządzenia  w zależności od sytuacji.
  

 

 

 

Temat  - Nieprawidłowa ocena skrzyżowania.


                        

Sytuacja na obrazku 1
Bardzo dużo osób w pierwszych godzinach szkolenia źle ocenia powyższe skrzyżowania
i koncentruje się za długo na lewej stronie skrzyżowania, wypatrując pojazdów nadjeżdżających z lewej strony.
Z lewej strony możemy się spodziewać jedynie pojazdu, który może cofać - to i tak musi wszystkim udzielić pierwszeństwa zgodnie z Art.23.1. pkt.3
Możemy się spodziewać tylko pojazdów nadjeżdżających z naszej prawej strony i z kierunku przeciwnego.
Sytuacja na obrazku 2
Identycznie przedstawia się sytuacja gdy droga jednokierunkowa skręca w prawo dojeżdżając do skrzyżowania, za długo koncentrujemy się na swojej prawej stronie skrzyżowania, a otrzymaliśmy polecenie do jazdy np. prosto.
Sytuacja.
Wykonując skręt w prawo,
- jadąc drogą podporządkowaną, musisz szybko podjąć decyzję i skoncentrować się na drodze na którą wjeżdżasz.

Ostrzeżenie !!!
Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, masz  ustawiony znak A-7 Ustąp pierwszeństwa, ale nie masz widoczności aby bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem np. przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, musisz się zatrzymać.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z art.52.2 UoKP

      

 


 

Temat  - Zajmowanie właściwej pozycji na drodze - nieprawidłowy skręt w prawo.

 

                        


Często popełniane błędy: 
- obrazek Nr.1
wjazd na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego.
- obrazek Nr.2 skręcając w prawo, oddalenie się od prawej krawędzi, przejazd przez sąsiedni pas lewy.
Musisz spełnić obowiązki z Art.22.1.2 i Art.16
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

Art.16.1.Kierującego pojazdem
obowiązuje ruch prawostronny.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu - zgodnie z 
Art. 52.2.

               

Kryterium oceniania
Dwukrotnie nieprawidłowy skręt w prawo - za daleko od prawej krawędzi jezdni - wynik egzaminu negatywny, zgodnie z Arkuszem.


Temat 9 - Zajęcie prawidłowej pozycji na drodze jednokierunkowej, skręcając w lewo na skrzyżowaniu.

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.4

Podstawa prawna.
Art.22.2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Jadąc drogą jednokierunkową i skręcając w lewo na skrzyżowaniu z prawego pasa stwarzasz zagrożenie, Twój manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.2), oraz odjechanie od lewej krawędzi również manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.3)
Super !!! często popełniany błąd na egzaminie.
Obrazek nr1 przedstawia prawidłowo wykonany manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu, jadąc drogą jednokierunkową.

Kryterium oceniania. 
przerwanie egzaminu - zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2. UoKP lub tabela Nr.1 poz.9.9.6 w zależności od sytuacji w ruchu drogowym.


                         

 

Komentarz.
W sytuacji gdy pojazd zielony widzi że pojazd niebieski wykonuje nieprawidłowo skręt w lewo na skrzyżowaniu - ma nieprawidłową pozycję, powinien zaniechać dalszej jazdy zgodnie z Art.3

 

 

 

Wszystko na temat zawracania.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.21

 

Gdzie zawracanie jest zabronione.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym1)
Oddział 4
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

Art. 22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Pkt.4 mówi o dużym natężeniu ruchu na danym skrzyżowaniu w danym czasie.

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

§ 22. [Znaki dotyczące zakazu skręcania ]
Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2.Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

 

Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie. 

 

Podstawa prawna.
§ 87.
1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 §97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).


Możemy zawrócić tylko gdy mamy sygnalizator S-3 do zawracania lub gdy sygnalizacja jest wyłączona, dodatkowy opis znajduje się  - Wszystko na temat sygnalizacji świetlnej.

Wykonując  manewru zawracania uwzględniamy również oznakowanie poziome, które uniemożliwia nam wykonanie zawracania uwzględniając promień skrętu naszego pojazdu:
 
Podstawa prawna.
Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  


Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. 
Przejechanie lub najechanie skutkuje przerwaniem egzaminu wynik negatywny Tabela 1

Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Podsumowanie manewru zawracania.

Komentarz.
Nie możemy naruszyć zakazu zawracania.
Nie możemy stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnić ruch, dlatego w niektórych sytuacjach rezygnujemy z manewru zawracania. Wniosej > Zawracanie może dotyczyć tego samego skrzyżowania, ale zawracanie może się odbyć jeżeli warunki ruch pozwolą na wykonanie manewru. 

Kierujący pojazdem ocenia sytuację, czy może w danym miejscu i w danej chwili zawrócić, uwzględniając: geometrię skrzyżowania, szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, promień skrętu, natężenie ruchu. Jeżeli nie może spełnić warunków przytoczonych w Art.22.6.pkt.4, to rezygnuje z wykonania manewru zawracania, szuka innego miejsca.Konsekwencje.

 ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 - Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić.
Mandat od 200PLN do 400PLN 5 punktów
Podstawa prawna.
art.90 lub 97 Kodeks Wykroczeń
art.22.ust.6  Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Naruszenie zakazu zawracania.
Mandatb od 200PLN do 400PLN 5 punktów
Podstawa prawna.
art.97 lub art.92 §1 Kodeksu Wykroczeń.
art.22 ust.6  Ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

 

 

Gdzie zawracanie jest dozwolone.

 

Przekierowanie do zagadnień:
- zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej tzw. „na trzy” , 

- zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej.   

 

 

 

Temat  - Zawracanie na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym  - omawia:

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.8 w ruchu drogowym.


Objaśnienie.
Istnieje duża różnorodność skrzyżowań dróg o ruchu okrężnym (dookoła wyspy), dlatego nasze zachowanie się na poszczególnych skrzyżowaniach musi być dostosowane do danego skrzyżowania > oznakowania pionowego i poziomego. Nie ma jednoznacznych przepisów.
Na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym, jeździmy zachowując szczególną ostrożność oraz pamiętamy o Art.3 i Art.4 ustawy, ponadto jest wymagana od kierowcy większa kultura jazdy, większa tolerancja oraz wyrozumiałość dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Objaśnienie.
Skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym, zgodnie z opisem na rysunku 4.2.12.1 dookoła wyspy - wyspa może mieć różny kształt .

Objaśnienie
Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dookoła wyspy.
w prawo       - 1 wyjazd; 
prosto           - 2 wyjazd;  
w lewo          3 wyjazd; 
zawracanie 4 wyjazd
Schemat poniższy przedstawia skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym w Radzionkowie, oznakowanie zgodnie z rys.4.2.12.1.


  


- Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1.

- Ustąpienie pierwszeństwa - dotyczy skrzyżowania na schemacie.
Dojeżdżając do skrzyżowania dróg o ruchu okrężnym, które jest oznakowane zgodnie z rys.4.2.12.1 obserwujemy lewą stronę skrzyżowania ustępujemy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, które mają pierwszeństwo.- Zajęcie właściwej pozycji na drodze przed wjazdem na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym, z wyznaczonymi pasami ruchu.

Art.22.5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 


Objaśnienie.
W odpowiedniej odległości od skrzyżowania musisz zająć właściwą pozycję na drodze.

Przykład. 
- zdjęcie poniżej przedstawia skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym w Bytomiu na ul.Strzelców Bytomskich z wyznaczonymi kierunkami na pasach ruch znakiem F-10.

 

Podstawa prawna. 

§ 87.1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 


- Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchy.

Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. 


 

- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym -  dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.

- Na skrzyżowaniach dróg o ruchu okrężnym jest dopuszczalny manewr wyprzedzania, zgodnie z 
Art.24 ust.7 Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
pkt.3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym  lub na którym ruch jest kierowany. 

 

 Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X


                 


Na obrazku Nr.1
Pojazd
zajął niewłaściwą pozycję na skrzyżowaniu (tor jazdy jest niewłaściwy), pojazd niebieski obowiązuje Art.16 Ustawy - musi przejechać przez prawy pas ruchu.
Podstawa prawna.
Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

Na obrazku Nr.2
Pojazdy zajęły
właściwe pozycje (tor jazdy jest właściwy) podczas zawracania na skrzyżowaniu.

Pojazdy niebieski wykonujące manewr zawracania nie mają pierwszeństwa.
Linia fioletowa wskazuje miejsce zatrzymania.

Pojazd niebieski może wykonać manewr zawracania zgodnie z ...

Podstawa prawna.
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6.Zabrania się zawracania:
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Komentarz.
Wykonując manewr zawracania na tym typie skrzyżowania musimy zachować szczególną ostrożność i wszystkim ustąpić pierwszeństwa ponieważ.
Pojazd poruszający się drogą podporządkowaną nie wie że pojazd będzie zawracał, widzi tylko kierunkowskaz sygnalizujący skręt w lewo. Może zacząć wykonywać manewr skrętu w prawo lub jazdy na wprost. Art.25.1. mówi o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, natomiast nie mówi nic jaką drogą pojazd się porusza.
Identycznie w sytuacji równorzędnej.Kierujący pojazdem ocenia sytuację, czy może w danym miejscu i w danej chwili zawrócić, uwzględniając: geometrię skrzyżowania, szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, promień skrętu, natężenie ruchu. Jeżeli nie może spełnić warunków przytoczonych w Art.22.6.pkt.4, to rezygnuje z wykonania manewru zawracania, szuka innego miejsca.
Proszę pamiętać że promień skrętu Toyoty Yaris wynosi około 10 metrów.  Temat - Skrętu w lewo i zawracania w sytuacji równorzędnej.


Gdyby pojazd 2(fioletowy) wykonywał manewr zawracania, porusza się torem jazdy, pojazdu 1(czerwonego) przedstawioną w II FAZIE, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 (niebieski)
Do zajęcia tej pozycji zmusza go Art.16 a pierwszeństwo ustala Art.25.1.

Strona 52 jest z książki Dobry kierowca wydawnictwa ASGRAF
Identycznie przedstawia się sytuacja na ostatnim obrazku (powyżej), gdyby pojazd 2 niebieski wykonywał manewr zawracania , przejeżdża torem jazdy pojazdu 1 fioletowego ustępuje pierwszeństwa pojazdowi
pomarańczowemu.

Podstawa prawna.
Do zajęcia tej pozycji zmusza nas Art.16 i Art.22.1. i 2.  a pierwszeństwo ustala Art.25.1.
Komentarz.
Nie możemy zająć innej pozycji podczas zawracania, tylko taką samą jak podczas skrętu w lewo.
Nie ma znaczenia czy na skrzyżowaniu są ustawione znaki, czy znaków nie ma ustawionych.


 

 


Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją
świetlną S 1.

Komentarz.
Skręt w lewo i zawracanie na skrzyżowaniu kierowany sygnalizacją świetlną S 1 jadąc drogą dwujezdniową,  może być wykonany przejazdem bezkolizyjnym, ponieważ gdy dla nas jest nadawany sygnał zielony, to na drodze poprzecznej w tym czasie jest nadawany sygnał czerwony.

Podstawa prawna.

§ 87.1.Znaki:
1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną typu S 3 (sygnalizacja kierunkowa jest omówione  - Wszystko na temat sygnalizacji świetlnej.

 

 

 

 


Temat:
- Skrzyżowanie na którym pierwszeństwo ustalają znaki i Art.25
- Zawracanie na drodze dwujezdniowej.
- Skręt w lewo jadąc drogą dwujezdniową.
- Skręt w lewo z drogi podporządkowanej - przejazd kolizyjny.

Przejazd drogą dwujezdniową, zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.3 Arkusz.

Objaśnienie.
Ustawa prawo o ruchu drogowym nie definiuje drogi dwujezdniowej.
Definicję drogi dwujezdniowej znajdziemy w Ustawie o drogach publicznych.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060 
Skrót - ustawa o drogach publicznych.pdf
Przedstawiona sytuacja na obrazku poniżej, przedstawia zajęcie pozycji na drodze i omawia kto ma pierwszeństwo, na skrzyżowani na którym pierwszeństwo ustalają znaki i przepisy. 
Można przyjąć, że są to dwa odrębne skrzyżowania.  
( przejazd kolizyjny )   

    

PIERWSZY ETAP pierwszeństwo ustala znak + Art.25.4.1. ustawy.
- Jeżeli pojazd niebieski nr 5 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd 4 opuści skrzyżowanie.
- Jeżeli pojazd niebieski nr 6 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd nr 4 opuści skrzyżowanie. 
- Pojazd nr 6 ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego lewej strony nr 5.
 


DRUGI ETAP pierwszeństwo ustala Art.25.1. ustawy.
- Pojazdy nr 4 ustępują pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego prawej strony nr 1, 
- oraz gdy pojazd nr 4 skręca w lewo bądź pojazd nr 5 zawraca ustepuje pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego nr.3 jadącym prosto, skręcającym w prawo i skręcającym w lewo, który wjeżdża do środka skrzyżowania - pozycja pojazdu nr 2 - przejazd kolizyjny.

Analogicznie postępują pojazdy zielone.

Podstawa prawna - Zajęcie pozycji na drodze.

Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

6.Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Podstawa prawna - Pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy + znaki.

Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Komentarz.
Jedyną informację na temat zawracania możemy znaleźć w Art.22.6. Ustawy i informuje nas tylko gdzie zawracanie jest zabronione natomiast nic nie mówi o sposobie zawracania, dlatego zgodnie z prawem mają zastosowanie Art.16 i Art.22.1. i 2. 
a pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy. 

Ostrzeżenie !!!
Na tym rodzaju skrzyżowaniu stosujesz zasadę ograniczonego zaufania i zachowujesz szczególną ostrożność obojętnie jaką drogą się poruszasz, kierowcy, zajmują na skrzyżowaniu różne pozycje – niewłaściwe, oraz mają problem z ustaleniem pierwszeństwa. Pamiętajmy o Art.3

 


Temat - Zawracanie na przełączce.


 zajęcie pozycji na drodze dwujezdniowej zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania.
Miejsca które nie zaliczamy do skrzyżowania Art.2 pkt.10 Ustawy.

 

Obrazek Nr.1 przedstawia zawracanie, które odbywa się sposobem bezkolizyjnym. Wykonanie manewru zawracania w taki sposób przyspiesza ruch, w sytuacji gdy kilka pojazdów jednocześnie wykonuje zawracanie. Taki sposób zawracania został przyjęty zwyczajowo nie jest uregulowany prawnie.

 


      

Obrazek Nr.2 przedstawia zawracanie sposobem kolizyjnym, czyli przejazd przez prawy pas ruchu zgodnie z obowiązującym prawem Art.16 ustawy. Wykonując manewr zawracania w takim miejscu obserwujesz zachowanie się innych uczestników ruchu. Możesz dostosować się do zachowania pozostałych uczestników ruchu drogowego, możesz poczekać. 


Temat -  Przykład zawracania na skrzyżowaniu "typ T" 

§ 87.1.Znaki:

1)P-8a "strzałka kierunkowa na wprost",
2)P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania",
3)P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2.Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

 

 

 

 

Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym.

Komentarz
Zawracanie polega na przejeżdżie przez drugi poziom skrzyżowania i powrocie. 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz w ruchu drogowym poz.9
Definicję skrzyżowania wielopoziomowego określa -  ustawa o drogach publicznych.pdf

 

 

 

 

  

Temat - Skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.
(Przykład omawia skrętu w lewo przejazdem bezkolizyjnym i kolizyjnym na skrzyżowaniu z sygnalizacją S1 i z drogi z pierwszeństwem - pojazd skręcający w lewo musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prosto i skręcającym w prawo.
Przejazd bezkolizyjny wykonujemy na skrzyżowaniu wyłącznie na sygnalizacji S3 kierunkowej)

 


           

 


Obrazek Nr.1 
- przedstawia skręt w lewo bezkolizyjny. 
Wykonanie skrętu w lewo zostało przyjęte na zasadzie skrętu, gdy ruch jest kierowany przez policjanta na skrzyżowaniu.


 ROZPORZĄDZENIE

   MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

   z dnia 6 lipca 2010 r.

   w sprawie kierowania ruchem drogowym

 

  § 8.1.W celu przepuszczenia pojazdów jadących z lewej strony i skręcających w lewo, bez objeżdżania kierującego ruchem, kierujący ruchem wykonuje następujące czynności:

 

 
Obrazek Nr.2 
- przedstawia skręt w lewo kolizyjny, czyli przejazd przez prawy pas ruchu. 
Skręt kolizyjny - podstawa prawna Art.16 i Art.22  
Komentarz.

Wykonując manewr skręt w lewo jest dostosowane do rodzaju skrzyżowania i geometrii skrzyżowania, na drodze dwujezdniowej skręt w lewo 
oraz zawracanie,
 wykonujemy przejazdem kolizyjnym zgodnie z opisem powyżej.

 

 
 

Temat - Umiejętność obserwacji znaków na przejeździe tramwajowym.

Nauka:
Ustalenie pierwszeństwa na przejazdach tramwajowych.

Przykład - skrzyżowanie ul Chrzanowskiego z ul Tarnogórską w Bytomiu. 


Objaśnienie.
Tramwaj ma ustawiony znak STOP, ponieważ znajduje się w obrębie skrzyżowania i porusza się drogą podporządkowaną §1.ust.2 pkt.2. z Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Pojazdy poruszające się drogą z pierwszeństwem, mają pierwszeństwo przed tramwajem. Objaśnienie. 
Pojazdy  mają pierwszeństwo przed tramwajem poruszają się drogą z pierwszeństwem, tramwaj dojeżdża do znaku Stop > zdjęcie powyżej.
Objaśnienie.
Jeżeli jedziesz drogą podporządkowaną i dojeżdżasz do znaku A-7 Ustąp pierwszeństwa, wykonując manewr skrętu w prawo, tramwaj ma pierwszeństwo ponieważ porusza się tą samą drogą i jedzie prosto, nie ma znaczenia że tramwaj ma ustawiony znak B-20 Stop.

 

          


Objaśnienie.

Pojazd 1 porusza się drogą z pierwszeństwem:
- ma pierwszeństwo przed tramwajem nadjeżdżającym z jego lewej i prawej strony na dwóch przejazdach,
- z prawej strony ma pierwszeństwo tylko na pierwszym przejeździe,
- na drugim przejeździe ustępuje pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo > sytuacja równorzędna.
- sytuacja na zdjęciu poniżej - obrazuje odwrotny kierunek jazdy > tramwaj skręca w prawo. 

 

 Widok z odwrotnego kierunku.

 

 Przykład - sytuacja równorzędna.


 

Przykład - ustawienie znaków - na tym przejeździe tramwaj ma pierwszeństwo.
Nie musisz się zatrzymać, gdy tramwaj nie jedzie.
Podjeżdżasz z prędkością bezpieczną, musisz się upewnić oceniając dwie strony.