Manewry na drodze - Nauka jazdy - Prawo jazdy kat.B.

Materiały przeznaczone do  Nauka Jazdy kurs na Prawo Jazdy Kat.”B” Bytom
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek – prawa autorskie.

Na Stronie Głównej znajduje się spis wszystkich zagadnień.
Na podstronie - Manewry - opisałem:
1  - nieupewnienie się o możliwości jazd,
2  - pojęcie kolizji drogowej w czasie jazdy egzaminacyjnej,
2a - skuteczne reagowanie,
3  - pojęcie wymuszenia,
4  - brak podjęcia decyzji - sytuacja odwrotna od wymuszenia,
5  - nieprawidłowa ocena pierwszeństwa,
6  - pierwszeństwo na skrzyżowaniu - powtórzenie Art.25,
- skręt w lewo z drogi podporządkowanej,
6a - przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
6b - skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.
7  - nieprawidłowa ocena skrzyżowania,
8  - zajmowanie właściwej pozycji na drodze - skręcając w prawo na skrzyżowaniu,
9  - zajmowanie właściwej pozycji na drodze jednokierunkowej - skręcając w lewo na skrzyżowaniu,
10 - wyprzedzanie z niewłaściwej strony + opis + przykład.
11 - wyprzedzania na skrzyżowaniu + opis + przykład.
Od tej pozycji wszystko na temat zawracania:
12a Gdzie zawracanie jest zabronione. - wszystkie przypadki.
12b Gdzie zawracanie jest dozwolone:

12 Zawracanie na skrzyżowaniu wokół wyspy, 
- kierunki,
- prawidłowe włączanie kierunkowskazów,
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
13 - skręt w lewo i zawracanie na drodze dwujezdniowej.
- pierwszeństwo,
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
13.a - zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania. (przełączka)
13.b - zawracanie na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
13.c. - zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
13.d Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X
14 - Nietypowe miejsca w czasie jazdy egzaminacyjnej.
- czyli właściwa interpretacja prawa o ruchu drogowym.
- zawracanie na skrzyżowaniach różnego typu,
- przykłady obserwacji znaków,

-  zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną kierunkową S3 i S1, S2 jest opisane na podstronie – Ustawa - - Wszystko na temat sygnalizacji świetlnej.
- zajmowanie właściwej pozycji na drodze, skręcając w lewo na skrzyżowaniu - jadąc drogą dwukierunkową, jest omówione na podstronie - Ustawa - - Wszystko na temat - Przecinanie się kierunków ruchu:

 

 

 

Jak prawidłowo wykonać poszczególne zadania egzaminacyjne.
Ciąg dalszy ustawy prawo o ruchu drogowym.
 Temat 1-
 Nieupewnienie się o możliwości jazdy !!!  
To nic innego jak brak zachowania szczególnej ostrożności.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;
W zależności od sytuacji
2) upewnienie się o możliwości jazdy: 
a) ocena sytuacji wokół pojazdu,
b) wykluczenie stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób ; 
d) podczas włączania się do ruchu wykluczenie stworzenia zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Przykłady miejsc gdzie musimy upewnić się o mozliwości jazdy:
- jadąc drogą podporządkowaną wjeżdżamy na skrzyżowanie – jest ustawiony znak ustąp pierwszeństwa,
- włączając się do ruchu np. wyjeżdżając ze strefy zamieszkania,
- podczas zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej.
- rozpoczynając parkowanie prostopadłe lub skośne - brak upewnienia się w lusterku o możliwości skrętu, 
- oraz po parkowaniu prostopadłym lub skośnym - brak oceny o możliwości jazdy,
itd. 
Przykłady można mnożyć.
Nie ma znaczenia że drogą z pierwszeństwem nie poruszają się pojazdy, liczy się fakt nieupewnienia się o możliwości jazdy. 
W tej sytuacji, kończymy egzamin z wynikiem negatywnym. 

Kryterium oceniania.
Zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2  UoKP

 


Temat 2 -
Pojęcie kolizji drogowej na egzaminie - często popełniany błąd.

W czasie jazdy egzaminacyjnej możemy mieć postawiony zarzut kolizji drogowej, która wcale nie musi nastąpić.
Sytuacja 1
Wystarczy że nie zachowamy należytych odległości(odstęp bezpieczny) podczas wymijania i omijania Art.23 oraz podjeżdżając pod przeszkodę, przodem lub tyłem Art.19

Kryterium oceniania
Możliwość spowodowania Kolizji drogowej - Tabela 1 poz. 1 z Rozporządzenia, która skutkuje przerwanie egzaminu.

Dlatego proszę pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odstępów z wszystkich stron, przejeżdżając obok przeszkody i podjeżdżając pod przeszkodę przodem lub tyłem.


   


Sytuacja 2
Podczas ruszania np. na skrzyżowaniu gdy ruszamy na wzniesieniu drogi, nasz pojazd nie może stoczy się do tyłu więcej niż 20cm, gdy za naszym pojazdem znajduje się inny pojazd, osoba egzaminowana nie zapanuje nad swoim pojazdem, Egzaminator używa hamulca i stawia nam zarzut kolizji drogowej.
Sytuacja 3
Podczas parkowania prostopadłego gdy nie zachowasz odpowiednich odstępów między pojazdami podczas wjazdu i wyjazdu - za wcześnie zaczniesz kręcić kierownicą.
- parkowania prostopadłe i skośne, 

Temat 2.a - Skuteczne reagowanie w czasie jazdy polega na szybkim reagowaniu na powstałe rzeczywiste zagrożenia. Dlatego najlepiej gdy przewidujemy potencjalne zagrożenia i stosujemy zasadę ograniczonego zaufania.

Przykład:
Gdy inny kierowca wymusi pierwszeństwo, bądź wjedzie gdy dla niego jest nadawany sygnał czerwony, a ty nie zareagujesz odpowiednio szybko. Kończysz egzamin – zarzut kolizja drogowa.

Podsumowując - Osoba zdająca płaci za błędy innych kierowców.

Kryterium oceniania.
przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP.

 

 

Temat 3 - Pojęcie wymuszenia - najczęściej popełniany błądaktualizacja 29.10.2012r.
Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli (nasz) ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości lub do zatrzymania się, a pieszego — do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku;

Poniższe przykłady przedstawiają sytuację wymuszenia, jeżeli pojazd zielony nie spełni powyższych warunków to wymusi pierwszeństwo, nie udzielając pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu.
Ocena poniższych trzech sytuacji jest uzależniona od interpretacji Egzaminatora.

Jest wymagana umiejętność oceny prędkości i odległości innych pojazdów, od naszego pojazdu oraz szybkie podejmowanie właściwych decyzji.


   

    

Sytuacja pierwsza - podczas wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem i włączania się do ruchu, nie ma znaczenia czy skręcamy w prawo, w lewo lub jedziemy prosto przez skrzyżowanie.
Sytuacja druga- podczas cofania, również udzielamy pierwszeństwa pieszemu.
Sytuacja trzecia- podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, 
Sytuacja czwarta - podczas zmiany pasa ruchu.

Ostrzeżenie !!!
Proszę pamiętać że wymusić pierwszeństwo możemy również:
- pieszemu poza przejściem dla pieszych (chodnik , plac) 
również podczas cofania.  
- osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, rowerzyście - 
również podczas cofania.  

- podczas parkowania: prostopadłego, skośnego - następuje włączania się do ruchu - cofając.  
- po parkowaniu równoległym włączamy się do ruchu itd.
- oraz cały Art. 17 dotyczący włączania się do ruchu. 
Ostrzeżenie !!!
Wymuszenie zdarza się najczęściej osobom jeżdżącym bardzo dobrze – przeceniają swoje umiejętności lub osobom które nie upewniają się o możliwości jazdy np. podczas cofania po parkowaniu prostopadłym lub w czasie zawracania z wykorzystaniem biegu wstecznego itd. nie należy się spieszyć.

Kryterium oceniania - przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz. ...

Temat 4 - Brak podjęcia decyzji - Sytuacja odwrotna od wymuszenia.
Natomiast jak będziemy mieli ewidentną możliwość: włączenia się do ruchu lub opuszczenia skrzyżowania, a nie podejmiemy decyzji do jazdy dwukrotnie, 
również możemy zakończyć egzamin, zgodnie z Art.51.1 pkt.2 UoKP 

 

 

Ciąg dalszy skrzyżowań i zajmowanie pozycji na drodze  Art.16 Art.22 Art.25Temat 5 - Nieprawidłowa ocena pierwszeństwa.
W czasie jazdy egzaminacyjne gdy posiadasz pierwszeństwo i zatrzymasz się bez konkretnego powodu.
 
Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP

 Temat 6 - Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach - proste skuteczne przykłady.

Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

 

Skręt w lewo jadąc drogą podporządkowaną.
Objaśnienie.

Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie masz ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa który nie zmusza Cię do jazdy ani zatrzymania, wszystko jest uzależnione od sytuacji lub znaku B20 Stop na którym musisz się zatrzymać to:
- skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa tylko pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z twojej lewej strony, czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.
- jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony, czyli pojazdom poruszającym sie drogą z pierwszeństwem.

- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom niebieskim nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony (czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem) oraz pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Oczekujesz cały czas na drodze podporządkowanej, do momenty, aż będziesz miał (a) możliwość wykonania manewru w wybranym kierunku.

 

 

Skręt w lewo jadąc drogą z pierwszeństwem.


Objaśnienie.
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie nie masz ustawionych znaków A7 lub B20 tylko znaki A6 lub D1 czyli masz pierwszeństwo to (poruszasz się drogą z pierwszeństwem):
- skręcasz w prawo masz pierwszeństwo
- jadąc prosto masz pierwszeństwo
- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego który może jechać prosto lub skręcać w prawo.
Pojazd zielony zajął prawidłową pozycję do skrętu w lewo. 

Temat 6a - Przecinanie się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
Art.25.1 Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
Przykład.


            


Na obrazku nr 1 pojazd zielny ma pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim. Ponieważ znajduje się z jego prawej strony.
Na obrazku nr 2 pojazd niebieski ma pierwszeństwo przed pojazdem zielonymponieważ wyjeżdża przodem, a pojazd zielony cofa.
Art.23.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność
.

Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu Tabela 1 poz.10.10.7 z rozporządzenia  w zależności od sytuacji.
  

 


 

Temat 6b - Skręt bezkolizyjny i skręt kolizyjny w lewo na skrzyżowaniu.


          


Obrazek Nr.1 przedstawia skręt w lewo bezkolizyjny. Wykonanie skrętu w lewo zostało przyjęte zwyczajowo, nie jest uregulowane prawnie, nigdzie w przepisach nie znajdziemy zapisu odnośnie wykonania manewru skrętu w lewo w taki sposób.
Obrazek Nr.2 przedstawia skręt w lewo kolizyjny, czyli przejazd przez prawy pas ruchu. Skręt kolizyjny - podstawa prawna Art.16 i Art.22  Wykonując manewr skręt w lewo na drodze dwujezdniowej 
oraz zawracanie, wykonujemy przejazdem kolizyjnym.

 

 

Temat 7 - Nieprawidłowa ocena skrzyżowania.


                        

Bardzo dużo osób w pierwszych godzinach szkolenia źle ocenia powyższe skrzyżowania
i koncentruje się za długo na lewej stronie skrzyżowania, wypatrując pojazdów nadjeżdżających z lewej strony.
Z lewej strony możemy się spodziewać jedynie pojazdu, który może cofać - to i tak musi wszystkim udzielić pierwszeństwa zgodnie z Art.23.1. pkt.3
Możemy się spodziewać tylko pojazdów nadjeżdżających z naszej prawej strony i z kierunku przeciwnego.
Identycznie przedstawia się sytuacja gdy droga jednokierunkowa skręca w prawo (obrazek nr.2) dojeżdżając do skrzyżowania, za długo koncentrujemy się na swojej prawej stronie skrzyżowania, a otrzymaliśmy polecenie do jazdy np. prosto.

Ostrzeżenie !!!
Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, masz  ustawiony znak A-7 Ustąp pierwszeństwa, ale nie masz widoczności aby bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem np. przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, musisz się zatrzymać.
Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z art.52.2 UoKP

      

 


 

Temat 8  - Zajmowanie właściwej pozycji na drodze - nieprawidłowy skręt w prawo.

 

                        


Często popełniane błędy: 
- obrazek Nr.1
wjazd na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego.
- obrazek Nr.2 skręcając w prawo, oddalenie się od prawej krawędzi, przejazd przez sąsiedni pas lewy.
Musisz spełnić obowiązki z Art.22.1.2 i Art.16
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

Art.16.1.Kierującego pojazdem
obowiązuje ruch prawostronny.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu - zgodnie z 
Art. 52.2.

               

Kryterium oceniania
Dwukrotnie nieprawidłowy skręt w prawo - za daleko od prawej krawędzi jezdni - wynik egzaminu negatywny, zgodnie z Arkuszem.


Temat 9 - Zajęcie prawidłowej pozycji na drodze jednokierunkowej, skręcając w lewo na skrzyżowaniu.

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.4


Art.22.2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Jadąc drogą jednokierunkową i skręcając w lewo na skrzyżowaniu z prawego pasa stwarzasz zagrożenie, Twój manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.2), oraz odjechanie od lewej krawędzi również manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.3)
 

Super !!! często popełniany błąd na egzaminie.
Obrazek nr1 przedstawia prawidłowo wykonany manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu, jadąc drogą jednokierunkową.

Kryterium oceniania. 
przerwanie egzaminu - zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2. UoKP lub tabela Nr.1 poz.9.9.6 w zależności od sytuacji w ruchu drogowym.


                         
Temat 10 - Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 
Pojazdy poruszają się drogą jednokierunkową.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.16 z rozporządzenia.

Temat 11
  – Wyprzedzania na skrzyżowaniu bez wyznaczonych pasów ruchu z prawej strony.

 

Objaśnienie.
Pojazd niebieski nie może wyprzedzić pojazd zielony z prawej strony, ponieważ nie ma wyznaczonych pasów ruchu.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu
 Tabela 1 poz.16 z rozporządzenia.

 

Temat 11a - Wyprzedzanie na skrzyżowaniu.

Art.24 .7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
Komentarz -  nie dotyczy roweru i motoroweru. 
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

9.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust.7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
Komentarz.
 - pkt.3 dotyczy skrzyżowania gdzie pierwszeństwo ustalają znaki  - musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu. Podczas wyprzedzania nie możemy wjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego również wyprzedzając np. rowerzystę. Pojazd zielony nie może wyprzedzić pojazd niebieski.

Kryterium oceniania
Następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.14.14.4

 

 

 

 

Wszystko na temat zawracania.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.21

 

Gdzie zawracanie jest zabronione.
USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym1)
Oddział 4
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

Art. 22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Pkt.4 mówi o dużym natężeniu ruchu na danym skrzyżowaniu w danym czasie.

 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

§22.1.Znaki:

1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2.Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).


Możemy zawrócić tylko gdy mamy sygnalizator S-3 do zawracania, dodatkowy opis znajduje się  - Wszystko na temat - sygnalizacji świetlnej,

Wykonując  manewru zawracania uwzględniamy również oznakowanie poziome, które uniemożliwia nam wykonanie zawracania uwzględniając promień skrętu naszego pojazdu:
 
Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. 
Przejechanie lub najechanie skutkuje przerwaniem egzaminu wynik negatywny Tabela 1

Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. 

Podsumowanie.
Zawracanie może dotyczyć tego samego skrzyżowania, ale zawracanie może się odbyć jeżeli warunki ruch pozwolą na wykonanie manewru. 

Na niektórych skrzyżowaniach manewr zawracania jest niemożliwy, uwzględniając geometrię skrzyżowania, oznakowanie pionowe (znaki zakazu), oznakowanie poziome (linie, powierzchnie wyłączone), rodzaj sygnalizacji świetlnej (kierunkowa np. tylko do skrętu w lewo) oraz duże natężenie ruchu, dlatego na takich skrzyżowaniach rezygnujemy z wykonania  manewru zawracania. 
Ponieważ zgodnie z taryfikatorem wysokość mandatu wynosi.
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art.22 ust.4 pkt.4 mandat od 200 do 400 zł i 6 punktów za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Gdzie zawracanie jest dozwolone.

 

Przekierowanie do zagadnień:
- zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej tzw. „na trzy” , 

- zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej.   

 

 

13 Temat  - Zawracanie na skrzyżowaniu wokół wyspy - omawia:

Zajmowanie właściwej pozycji na drodze dojeżdżając do skrzyżowania. 
Prawidłowe włączanie kierunkowskazów na skrzyżowaniu wokół wyspy
zgodnie z Art
 22. Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchu na skrzyżowaniu wokół wyspy. 
Aktualizacja 14.04.2014r.

 

  

- Ustalenie pierwszeństwa.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1.
Dojeżdżając do skrzyżowania wokół wyspy ( Rondo) obserwujemy lewą stronę skrzyżowania 
udzielamy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, zgodnie z opisem na
 Rys.4.2.12.1.

- Ustalenie kierunków na skrzyżowaniu.
Jeżeli pojazd zielony lub niebieski (widoczny na zdjęciu): 
1 - ma skręcić w prawo, wyjeżdża 1 wyjazdem: Skręcają w prawo dojeżdżajmy już z włączonym kierunkowskazem w prawo.

2 - jeżeli ma jechać prosto, wyjeżdża 2 wyjazdem; Jadąc na wprost wjeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu, włączamy kierunkowskaz prawy na wyjazd. 

3 - jeżeli skręca w lewo, wyjeżdża 3 wyjazdem; Skręcając w lewo wjeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu, włączamy 
kierunkowskaz  prawy na wyjazd. 

4 - jeżeli ma zawrócić wjeżdża na drogę 4, którą dojeżdżał do ronda, wjeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu, wyjeżdżając włączamy kierunkowskaz prawy na wyjazd.


Istnieje duża różnorodność skrzyżowań wokół wyspy (RONDA), dlatego nasze zachowanie się na poszczególnych skrzyżowaniach musi być dostosowane do danego skrzyżowania (oznakowania pionowego i poziomego)
Na skrzyżowaniu wokół wyspy, jest wymagana od kierowcy większa kultura jazdy, większa tolerancja oraz wyrozumiałość dla pozostałych uczestników ruchu.

- Zasady włączania kierunkowskazów przed wjazdem na skrzyżowanie wokół wyspy.
Proszę pamiętać że istnieją skrzyżowania wokół wyspy (RONDA) posiadające np: trzy pasy ruchu dookoła.
Jeżeli jest to skrzyżowanie wokół wyspy posiadające więcej niż jeden pas ruchu, to dojeżdżając do skrzyżowania odpowiednio wcześniej zajmujemy pas ruchu przeznaczony do: skrętu w lewo, zawracania, jazdy na wprost, skrętu w prawo.


Art.22.5.Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 


Wjeżdżamy na skrzyżowanie wokół wyspy, poruszamy się zgodnie z kierunkiem wskazanym na znaku, czyli tak jak wskazują strzałki na znaku C 12  Rys.4.2.12.1.
Dlatego włączenie kierunkowskazu w lewo wjeżdżając na skrzyżowanie wokół wyspy, wykonując skręt w lewo lub zawracanie jest błędne


Możemy użyć kierunkowskaz sygnalizując manewr skrętu w lewo lub zawracania, będąc już na skrzyżowaniu i to też jest uzależnione od ilości pasów przeznaczonych dla danego kierunku jazdy.- Zajęcie pozycji na skrzyżowaniu bez wyznaczonych pasów ruchu.
Wykonując skręt w lewo Art.22.2. Ustawy zmusza nas do dojechania do lewej krawędzi jezdni - zajęcia lewego pasa. 
Natomiast wykonując skręt w prawo do dojechania do prawej krawędzi jezdni.

Art.22.2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Obrazek powyżej przedstawia RONDO na którym nie ma oznakowania poziomego, dlatego wyjeżdżając z RONDA musimy najpierw dojechać do prawej krawędzi jezdni, a w następnej kolejności możemy zająć dowolny pas, zgodnie z Art.25.2.
Linia czerwona przedstawia prawidłowy tor jazdy podczas zawracania.
Linia zielona przedstawia prawidłowy tor jazdy podczas skrętu w lewo.
Linia szara przedstawia prawidłowy tor jazdy podczas jazdy na wprost.
Linia niebieska przedstawia prawidłowy tor jazdy podczas skrętu w prawo.

 

- Pierwszeństwo podczas zmiany pasa ruchy i podczas wyjazdu ze skrzyżowania.
Z ustaleniem pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu nie mamy już żadnych problemów. 
Problem jest rozwiązany jednoznacznie.
Zmieniając zajmowany pas ruchu na inny, również wyjeżdżając z RONDA jadąc pasem lewym, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem środkowym, jak i prawym, zgodnie z Art.22.4. Ustawy. Wyjątek stanowi, 
dodatkowo zastosowane  oznakowanie poziome – Znak P-2 linia pojedyncza ciągła.   
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. 


 

- Włączanie kierunkowskazu w prawo opuszczając skrzyżowanie wokół wyspy, dodatkowo dostarczamy informacji uczestnikom ruchu, którzy chcą wjechać na skrzyżowanie wokół wyspy – RONDO, przyspiesza to ruch drogowy.

- Na skrzyżowaniach wokół wyspy jest dopuszczalny manewr wyprzedzania, zgodnie z 
Art.24 ust.7 Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
pkt.3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym  lub na którym ruch jest kierowany. 

 

 14 Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X


                 


Na obrazku Nr.1
Pojazd
zajął niewłaściwą pozycję na skrzyżowaniu (tor jazdy jest niewłaściwy), pojazd niebieski obowiązuje Art.16 Ustawy - musi przejechać przez prawy pas ruchu.
Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Na obrazku Nr.2
Pojazdy zajęły
właściwe pozycje (tor jazdy jest właściwy) podczas zawracania na skrzyżowaniu.

Pojazdy niebieski wykonujące manewr zawracania nie mają pierwszeństwa.
Linia fioletowa wskazuje miejsce zatrzymania.

Pojazd niebieski może wykonać manewr zawracania zgodnie z ...
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6.Zabrania się zawracania:
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Pojazd poruszający się drogą podporządkowaną nie wie że pojazd będzie zawracał, widzi tylko kierunkowskaz sygnalizujący skręt w lewo. Może zacząć wykonywać manewr skrętu w prawo lub jazdy na wprost. Identycznie w sytuacji równorzędnejPromień skrętu Toyoty Yaris wynosi 10 metrów.

 15 Temat - Skrętu w lewo i zawracania w sytuacji równorzędnej.


Gdyby pojazd 2(fioletowy) wykonywał manewr zawracania, porusza się torem jazdy, pojazdu 1(czerwonego) przedstawioną w II FAZIE, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 (niebieski)
Do zajęcia tej pozycji zmusza go Art.16 a pierwszeństwo ustala Art.25.1.

Strona 52 jest z książki Dobry kierowca wydawnictwa ASGRAF
Identycznie przedstawia się sytuacja na ostatnim obrazku (powyżej), gdyby pojazd 2 niebieski wykonywał manewr zawracania , przejeżdża terem jazdy pojazdu 1 fioletowego ustępuje pierwszeństwa pojazdowi
pomarańczowemu.

Ostatecznie
Do zajęcia tej pozycji zmusza nas Art.16 i Art.22.1. i 2.  a pierwszeństwo ustala Art.25.1.
Nie możemy zająć innej pozycji podczas zawracania, tylko taką samą jak podczas skrętu w lewo.
Nie ma znaczenia czy na skrzyżowaniu są ustawione znaki, czy znaków nie ma ustawionych.

Osoby które szkolę proszę o dokładne zapoznanie się z opisem wykonania zawracania na przedstawionym skrzyżowaniu powyżej.

 

 


16 Temat - Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją
świetlną.

 

 

Zajęcia pozycji na drodze w sposób  przedstawiony na obrazku powyżej jest dopuszczalne na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym za pomocą sygnalizacji świetlnej S 1 lub S 2 w połączeniu z zieloną strzałką do skrętu w lewo.  Zajęcie pozycji w sposób przedstawiony na obrazku powyżej przyspiesza ruch. Nie jest uregulowane prawnie. Na skrzyżowaniu może znajdować się tylko jeden pojazd do zawracania i skrętu w lewo zgodnie z Art.25.4. Ustawy.

Dodatkowo zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną typu S 3 (sygnalizacja kierunkowa) jest omówione na podstronie – Ustawa –  - Wszystko na temat - sygnalizacji świetlnej,

 

 

 


17 Temat - Zawracanie na drodze dwujezdniowej

Ustawa prawo o ruchu drogowym nie definiuje drogi dwujezdniowej.

Przejazd drogą dwujezdniową, zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz. 3
13 Zagadnienie – Zajęcia poprawnej pozycji na drodze, skręcając w lewo w drogę dwujezdniową i zawracając na skrzyżowaniu dróg dwujezdniowych.
Przedstawiona sytuacja na obrazku poniżej, przedstawia zajęcie pozycji na drodze do lewoskrętu w drogę dwujezdniową i zawracania na drodze dwujezdniowej ( przejazd kolizyjny ) (aktualizacja 14.04.2014r)

Można przyjąć, że są to dwa odrębne skrzyżowania.

 

    

PIERWSZY ETAP pierwszeństwo ustala znak + Art.25.4.1. ustawy.
Jeżeli pojazd niebieski 5 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd 4 opuści skrzyżowanie.
Jeżeli pojazd niebieski 6 nie ma miejsca na skrzyżowaniu oczekuje przed skrzyżowaniem aż pojazd 4 opuści skrzyżowanie. 
Pojazd 6 ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego lewej strony.
 


DRUGI ETAP pierwszeństwo ustala Art.25.1. ustawy.
Pojazdy 4 ustępują pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem nadjeżdżającym z jego prawej strony, oraz gdy skręca w lewo bądź zawraca pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego jadącym prosto, skręcającym w prawo i skręcającym w lewo, który wjeżdża do środka skrzyżowania - przejazd kolizyjny.
Analogicznie postępują pojazdy zielone.

 

Podstawa prawna.
Jedyną informację na temat zawracania możemy znaleźć w Art.22.6. Ustawy i informuje nas tylko gdzie zawracanie jest zabronione natomiast nic nie mówi o sposobie zawracania, dlatego zgodnie z prawem mają zastosowanie Art.16 i Art.22.1. i 2. 
a pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy.

 

Zajęcie pozycji na drodze.
Art.16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.

6.Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Pierwszeństwo ustala Art.25.1. Ustawy + znaki.
Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

 

Ostrzeżenie !!!
Na tym rodzaju skrzyżowaniu stosujesz zasadę ograniczonego zaufania i zachowujesz szczególną ostrożność obojętnie jaką drogą się poruszasz, kierowcy, zajmują na skrzyżowaniu różne pozycje – niewłaściwe, oraz mają problem z ustaleniem pierwszeństwa. 

 


18 Temat - Zawracanie na przełączce.


 zajęcie pozycji na drodze dwujezdniowej zawracając w miejscu przeznaczonym tylko do zawracania. Aktualizacja 22..04.2012r
Miejsca które nie zaliczamy do skrzyżowania Art.2 pkt.10 Ustawy.

 

Obrazek Nr.1 przedstawia zawracanie, które odbywa się sposobem bezkolizyjnym. Wykonanie manewru zawracania w taki sposób przyspiesza ruch, w sytuacji gdy kilka pojazdów jednocześnie wykonuje zawracanie. Taki sposób zawracania został przyjęty zwyczajowo nie jest uregulowany prawnie.

 


      

Obrazek Nr.2 przedstawia zawracanie sposobem kolizyjnym, czyli przejazd przez prawy pas ruchu zgodnie z obowiązującym prawem Art.16 ustawy. Wykonując manewr zawracania w takim miejscu obserwujesz zachowanie się innych uczestników ruchu. Możesz dostosować się do zachowania pozostałych uczestników ruchu drogowego, możesz poczekać. 


19 Temat -  Ciąg dalszy zajmowania właściwej pozycji na drodze.

- nietypowe miejsca w czasie jazdy egzaminacyjnej. 
- czyli właściwa interpretacja prawa o ruchu drogowym.
     
      

 


Przykład - Sygnalizacja świetlna, miejsce zatrzymania w zależności od sytuacji.

 Art.25.4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

  

 


Zawracanie na skrzyżowaniu:
Skręt w lewo skrzyżowanie podwójne: 
- zajęcie pozycji na drodze, ustalenie pierwszeństwa,
Przykład ul. Strzelców Bytomskich z ul. Odrzańską w Bytomiu.

 

Ważne - Proszę zwrócić uwagę na sytuację równorzędną.

Zdjęcie przedstawia powyższy schemat.

 

 

Skręt w lewo na skrzyżowaniu z jednoczesnym wjazdem na zwężony odcinek drogi:
- obserwacja znaków pionowych i poziomych
przykład -  Radzionków ul Jana Zejera.


 Zawracanie
- zajęcie właściwej pozycji na drodze, obserwacja znaków poziomych, ustalenie pierwszeństwa.
Przykład - Radzionków ul. Zofii Nałkowskiej


 

 


 

Zajęcie właściwej pozycji na skrzyżowaniu dróg jednokierunkowych : 
ul Śródmiejska, ul Długa, pl. Letochów, ul Świętego Wojciecha, ul Męczenników Oświęcimia, ul 


Wszystkie przedstawione skręty w lewo odbywają się na drogach jednokierunkowych. 
 

20 Temat - Umiejętność obserwacji znaków.

 

Nauka:
Ustalenie pierwszeństwa na przejazdach tramwajowych.

Przykład - skrzyżowanie ul Chrzanowskiego z ul Tarnogórską w Bytomiu.

g.co/maps/rn5ym
Tramwaj ma ustawiony znak STOP, ponieważ znajduje się w obrębie skrzyżowania i porusza się drogą podporządkowaną 
§1.ust.2 pkt.2. z Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

          

 Umiejętność obserwacji znaków:
 
Przykład - 
Skrzyżowanie ul Nawrota z ul Powstańców Warszawskich w Bytomiu.

         
Umiejętność obserwacji znaków: 
przykład -
 Bytom ul. Piastów Bytomskich.
Jest drogą jednokierunkową na odcinku około 20 metrów, po czym przekształca się w drogę dwukierunkową. 

          
Nauka:
Obserwacja znaków, zajęcie właściwej pozycji na drodze, właściwe miejsce zatrzymania.
Przykład:
Bytom skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Tarnogórską.