Technika kierowania pojazdem - Nauka jazdy.

Materiały przeznaczone do Nauka Jazdy kurs na Prawo Jazdy Kat.”B”
Opracowanie wszystkich materiałów – Instruktor nauki jazdy Kat.B  Janusz Stasiaczek – prawa autorskie.  

 

Technika kierowania pojazdem zgodnie z

 

   Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, .......

 

Spis :
1. Przygotowanie się do jazdy.  
2. Posługiwanie się sprzęgłem:
3. Obsługa dźwigni zmiany biegów:
4. Jazda energooszczędna > zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.32
5. Kręcenie kierownicą:
- ogólne zasady jazdy do tyłu,
6. Hamowanie, 
7. Jazda w ruchu miejskim.
8 Hamowanie silnikem - wykorzystując obroty silnika - zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.33.

 

Zadania egzaminacyjne dotyczące techniki kierowania pojazdem: 


Na placu manewrowy - Arkusz: 
poz.1 - Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
poz.1 - Przygotowanie się do jazdy.
poz.2 - Ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. 

poz.6 - Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
W ruchu drogowym - Arkusz:
poz. 26 - Właściwa zmiana biegów jazda energooszczędna.
poz. 27 - Hamowanie silnikiem jazda energooszczędna.
poz. 34 - Respektowanie zasad techniki kierowania:
- w odpowiedni sposób kręcenie kierownicą,
- prawidłowa obsługa dzwigni zmiany biegów,
- prawidłowe posługiwanie się pedałem sprzęgła,
- prawidłowe posługiwanie się pedałem gazu - zakres obrotów silnika,
- prawidłowy sposób hamowania,
- obsługa hamulca pomocniczego,
- prawidłowe pokonywanie zakrętów,
Ogólnie panowanie nad pojazdem - płynna jazda. 


 


Rozporządzenie w sprawie egzaminowania.

§ 27. 
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
opis - sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

Egzaminator przerywa egzamin zgodnie z Tabela 1 z powodu.
Poz.17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

 

Przypomnienie.
W punkcie 1 ustawiając fotel, proszę pamiętać o ustawieniu wysokości fotala.
Wskazówka.
Przygtowanie się do jazdy kończy się na punkcie 4

Wskazówki -
 dotyczące uruchamiania silnika: 
    * Upewnienie się, czy dźwignia hamulca postojowego jest zaciągnięta. 

    * Przesunięcie dźwigni zmiany biegów w pozycję neutralną, tzw. "luz" . 
    * Wciśnięcie do oporu pedału sprzęgła (odłączenie napędu od silnika ułatwi jego 
       rozruch, szczególnie w niskiej temperaturze otoczenia), bez naciskania na pedał 
       przyspieszenia (gazu). 
    * Wyłączenie zbędnych odbiorników prądu. 
- przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji, rozpoczęcia pracy przez rozrusznik.
Uwaga: 
  * Jeżeli przez około 8 - 10 sekund silnik się nie uruchomi, należy przekręcić kluczyk do 
     pierwotnego położenia i spróbować ponownie po odczekaniu około 15 sekund. 

Przed ruszeniem. 
- należy ocenić sytuacja dookoła pojazdu, upewnić się o możliwości jazdy, wykluczyć stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożenie dla zdrowia i życia osób. 


Prawidłowe posługiwanie się sprzęgłem,
płynna jazda, bez szarpania.
(prawidłowe puszczanie sprzęgła)

Objaśnienie !!! Moment zasprzęglenia lub moment ciągnięcia jest to moment w którym pojazd zaczyna ruszać - inaczej - półsprzęgło.

Wskazówki dla początkujących !!! 

Dotyczy butów.
Przychodząc na jazdy musimy zaopatrzyć się w wygodne buty, z cienką podeszwą oraz miękką podeszwą. Podeszwa w butach nie może być gruba i twarda nie będziesz czuć pedałów pod nogą, co uniemożliwi płynne ruszanie pojazdem.

Dotyczy - uruchamianie silnika w Toyocie Yaris.

Uruchamiając silnik w Toyocie Yaris, sprzęgło musi być wciśnięte do oporu. Jeżeli nie spełnimy tego warunku uruchomienie silnika staje się niemożliwe, na pedale sprzęgła jest założony czujnik.

Dotyczy - jak szybko wciskać sprzęgło.

Przy zmianie biegu – kolejność;
1 - najpierw
 (1 sekundę wcześniej) szybko puszczamy pedał „gazu”  jednocześnie wciskamy sprzęgło do oporu – energicznie (szybko),  
2 - po wciśnięciu sprzęgła - dokonujemy zmieniamy biegu,
Sprzęgło wciskamy z szybkością dźwięku, nie jest konieczna szybkość światła, tempo żółwia jest niedopuszczalne.

Dotyczy – puszczania sprzęgła przy zmianie biegu na wyższy.
Po zmianie biegu na wyższy- najpierw zaczynamy łagodnie puszczać sprzęgło, w momencie zasprzęglenia (ciągnięcia), zaczynamy dodawać „gazu”


Dotyczy - kiedy puścić sprzęgło, jak kończysz jazdę.
Podczas zatrzymania pojazdu:
1 - najpierw hamujemy, w ostatniej fazie wciskamy sprzęgło do oporu, dalej hamując aż do zatrzymania pojazd - łagodnie;
2 - następnie dźwignię zmiany biegów - ustawiamy w pozycji na luzie;
3 -
dopiero możemy puścić sprzęgło;

Wskazówka>
Gdy nie można włączyć biegu pierwszego lub wstecznego (blokuje się) można puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz lub włączyć inny dowolny bieg i ponownie włączyć bieg pierwszy Lub wsteczny.

Zakaz > jazda długotrwałej z nogą trzymaną nad pedałem sprzęgła, w efekcie jazda na półsprzęgle. Oczywiście istnieją odstępstwa od tej zasady gdy dojeżdżamy w miejsca niebezpieczne, przygotowujemy się do zatrzymania.Ruszanie na wzniesieniu bez użycia hamulca „ręcznego”


Ruszając do przodu na wzniesieniu, możemy ruszyć na trzy sposoby, a pojazd nigdy nie stoczy się do tyłu:
- ruszając z hamulca pomocniczego > opis >
- ruszanie na wzniesieniu po zaciągnięciu hamulca awaryjnego, z tzw. „ręcznego”

- ruszając z hamulca zasadniczego,  

- ruszając tylko ze sprzęgła po wcześniejszym zwolnieniu hamulców, dopuszczalne 0,2m. Wymagane jest opanowanie sprzęgła do perfekcji.


Jak należy prawidłowo puszczać pedał sprzęgła.
W pkt.2 następuje ruszenie (inaczej -  ciągnięcie, zasprzęglenie, półsprzęgło), najważniejszy moment, dlatego tak ważne jest wyczucie pkt.2, w poszczególnych autach pkt.2 może występować na różnych wysokościach.
Wskazówka – puszczając sprzęgło, pieta powinna być oparta o podłogę, stosując taki sposób, możemy precyzyjniej wyczuć moment zasprzęglenia.
Wskazówka - Ruszyć szybko to nie znaczy szybko puścić sprzęgło, tylko dodać więcej gazu.


Wskazówka - Włączając poszczególne biegi np. drugi, trzeci itd sprzęgło puszczamy wyczuwając moment zasprzęglenia identycznie jak przy ruszaniu, puszczając sprzęgło takim sposobem pojazdem nie będzie szarpać.
Wskazówka - Bardzo dużo osób bardzo wolno wciska pedał sprzęgła, następnie ma problem z włączeniem pierwszego biegu.


 

Obsługa dźwigni zmiany biegów w Toyocie Yaris. 
Prawidłowe posługiwanie się dźwignią zmiany biegów w Toyocie Yaris.
W jaki sposób zmieniamy biegi 
w Toyocie Yaris.

Wskazówki dla początkujących !!! 
Objaśnienie !!!
- pozycja dźwigni zmiany biegów ustawiona na luzie to nazwa potoczna, prawidłowo > pozycja neutralna lub bieg jałowy.
Wskazówka.
Układ rąk dla każdej pary biegów jest inny: dla {1 i 2}  dla {3 i 4 } dla { 5 i 6 }


     


Zmieniając bieg z jedynki na dwójkę oraz z dwa na jeden prowadzimy dźwignię w linii prostej, eliminujemy ruch zbędny na luz. Identycznie z piątki na szóstkę oraz z szóstki na piątkę.


Zawsze akcentujemy pozycję na luzie (sekundowe zatrzymanie dźwigni w pozycji luzu) zmieniając biegi np:
- z dwójki na trójkę,

- z czwórki na dwójkę,
- z piątki na dwójkę,
- z szóstki na trójkę, 
- itd.,

Unikniemy błędu włączenia biegu pierwszego lub piątego, zamiast trzeciego. 
Zakaz patrzenia na dźwignię zmiany biegów, zmieniając biegi, podczas jazdy;

   

  

    

   

    

 

 

 

Orientacyjny zakres prędkości na poszczególnych biegach jeżdżąc Toyotą Yaris 6 biegową.


Komentarz.

Chce podkreślić, że są to prędkości orientacyjne i w poszczególnych autach zakres zmiany biegów może być inny uwzględniając rodzaj silnika: benzyna czy diesel, moc, moment obrotowy, ukształtowanie terenu, obciążenia, sytuacji w ruchu drogowym itd.
Jeździmy w taki sposób aby nie przeciążać silnika. 
Doświadczony kierowca nie potrzebuje ani prędkości ani obrotów, aby prawidłowo zmieniać biegi, słucha głosu swojego silnika.

 

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.26

 

26. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

To musisz umieć na pamięć.
Jazda autem posiadającym obrotościomierza: (dla początkujących)

Rozpędzając pojazd posługujemy się obrotami silnika.

- bieg pierwszy do ruszenia rozpędzamy do około 2000obr/min. prędkość około 20km/h i przechodzimy na bieg drugi,
- na biegu drugim rozpędzamy do około 2000obr/min prędkość wzrośnie do około 35km/h i przechodzimy na bieg trzeci,
- na biegu trzecim rozpędzamy do około 2000obr/min prędkość około 45km/h i przechodzimy na bieg czwarty,
- na biegu czwartym rozpędzamy do około 2000obr/min i prędkość około 55km/h i przechodzimy na bieg piąty,
- na biegu piątym rozpeędzamy auto do około 2000obr/min i przechodzimy na bieg szósty,

Gdy rozpędzamy pojazd pod wzniesienie obroty silnika muszą wzrosnąć, w zależności od wzniesienia czym wzniesienie większe tym obroty większe, maksymalnie 2600obr/min.

 

 


Redukcja biegu (Zmiana biegu w dół)

 

To musisz umieć na pamięć.
Zmieniając biegi w dół, posługujemy się tylko prędkością:

- prędkość poniżej 70km/h bieg piąty,
- prędkość poniżej 50km/h bieg czwarty,
- prędkość poniżej 40km/h bieg trzeci.
- prędkość poniżej 30km/h bieg drugi,

Bieg możemy zredukować od razu, w zależności od prędkości:
z biegu VI na bieg V lub IV lub III lub II i
z biegu V na bieg IV lub III lub II i
z biegu IV na bieg III lub II i
z biegu III na II
po zatrzymaniu, jazdę rozpoczynamy od biegu I
Zawsze dopasowując bieg do prędkość gdy prędkość wzrasta i maleje.

Dotyczy - redukcji biegu jadąc z góry, jak zredukować bieg, gdy jadę z góry.
Gdy jedziesz z góry i musisz dokonać redukcji biegu np. przed skrętem w prawo na dwójkę, to przed wciśnięciem sprzęgła musisz użyć delikatnie hamulca !!! ( w zależności od potrzeby, uwzględniając sytuację), ponieważ nie będzie hamowania silnikiem , wciskają sprzęgło rozłączasz napęd i pojazd będzie gwałtownie przyspieszał.


Dotyczy - dopasowanie biegu do prędkości.
- gdy sytuacja zmusiła Cię do zmniejszenia prędkości,
- ponownie zmieniła się i możesz dalej kontynuować jazdę,
- zanim zaczniesz przyspieszać,
- musisz skontrolować prędkość,
- i dopasować bieg do prędkości.

 

Kolejność czynności wykonując skręt w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu: 
- w odpowiedniej odległości zaczynasz zmniejszać prędkość jazdy, zdjęcie nogi z gazu, jak to nie wystarczy to dodatkowo - hamując,
- dopasowujesz prędkość jazdy, z jaką jesteś w stanie pokonać zakręt lub łuk drogi,

- następnie w odpowiedniej odległości włączasz kierunkowskaz,  
- redukujemy bieg dopasowując do prędkości, cały czas hamując,
- puszczamy łagodnie sprzęgło przed skrętem.
- spełniając tą zasadę - 
wykorzystujesz hamowanie silnikiem;
Zakaz pokonywanie skrętów w prawo lub w lewo na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem! 

 

 

Hamowanie silnikiem - zmiana biegu w dół.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.27

27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania, czyli wykorzystując obroty silnika hamujemy, podczas zwalniania lub zatrzymania pojazdu. 
W sytuacjach:

- dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej gdy jest nadawany sygnał czerwony - redukujemy bieg do np.trójki lub do dwójki ( gdy mamy odpowiednią ilość czasu) wykorzystujemy obroty silniak, następuje hamowanie silnikiem i przygotowujemy się do ewentualnej możliwości kontynuacji jazdy,
- również dojeżdżając do miejsca zatrzymania w związku z ustawieniem znaku stop, 
redukujemy bieg do trójki lub bezpośrednio do dwójki wykorzystujemy hamowanie silnikiem, jednocześnie uwzględniamy sytuację przed naszym pojazdem, może znajdować się inny pojazd stojący przed drogą z pierwszeństwem, który w każdej chwili może odjechać, gdy mamy włączony bieg drugi możemy bez problemu podjechać do miejsca zatrzymania.

Żeby hamowanie silnikiem było wykonane bezpiecznie, powinno być połączone z jednoczesnym delikatnym hamowaniem > czyli włączamy światło hamowania stop, dostarczamy informacji o naszym hamowaniu uczestnikom ruchu poruszającym się za naszym pojazdem.


Wskazówka !!! Dotyczy - Przygotowanie się do ewentualnego zatrzymania pojazdu -
Zasada asekuracji. 
Przenosimy nogi nad pedał sprzęgła i hamulca nie dotykając pedałów, jesteś przygotowana (y) do zatrzymania pojazdu - gdyby sytuacja zmusi Cię do zatrzymania się.
np. dojeżdżając do znaku A7 ustąp pierwszeństwa, przejeżdżając obok przystanku komunikacji publicznej z zatoką w której stoi autobus - przewidujesz że ktoś może wyjść zza autobusu, dojeżdżając do zasłoniętego przejścia dla pieszych itd.

4. Zakaz jazdy na luzie, zakaz jazdy długotrwałej z wciśniętym sprzęgłem; Brak hamowania silnikiem;


 
Hamowanie - prawidłowe posługiwanie się pedałem hamulca.

Kolejność czynności zatrzymując pojazd wykonujemy w zależności od sytuacji:


a) Przy dużej prędkości:
- gdy sytuacja nas zaskoczy i mamy mało czasu, najpierw zaczynamy hamować - w ostatniej fazie - przed zatrzymaniem kilka metrów w zależności od sytuacji, wciskamy sprzęgło, w dalszym ciągu hamując do zatrzymania pojazdu; W takiej kolejności wykorzystujemy hamowanie silnikiem;

np. Dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej, gdy nagle zmieni się sygnał - na światło czerwone.
- gdy sytuacja nam pozwoli i mamy dużo czasu dokonujemy redukcji biegu na niższy,
jesteśmy przygotowani do ewentualnej kontynuacji jazdy, po ponownym zmianie sygnału - na światło zielone - wykorzystujemy hamowanie silnikiem.

b) Przy małej prędkości (około 20km/h) jednocześnie wciskamy sprzęgło i hamujemy.
- W niektórych sytuacjach hamulec służy tylko do zmniejszenia prędkości - hamujemy nie dotykając pedału sprzęgła.

Punkt 9 - należy spojrzeć w lusterko - zatrzymanie pojazdu w ruchu drogowym np:
- dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej;
- przejścia dla pieszych.
- itd. do innych miejsc zatrzymując pojazd,

Ważne.

Hamowanie musi być łagodne i przewidywalne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, jadących za twoim pojazdem, rozpoczynając hamowanie musisz się upewnić w lusterku, w jakiej odległości znajduje się pojazd jadący za tobą.

 

 

Kręcenie kierownicą, 
Skręty manewrowe, skręty szosowe.
Prawidłowa ocena toru jazdy pojazdu – jadąc do tyłu – cofając.
Jak prowadzić pojazd jadąc do tyłu - cofając.
W jakim kierunku kręcić kierownicą – jadąc do tyłu – cofając.

Ustalenie prawej strony pojazdu - ustalenie lewej strony pojazdu.
Podczas cofania – jadąc do tyłu gdy obserwujemy tor jazdy przez tylną szybę, boczną prawą i prawe lusterko.
Gdy tył pojazdu odjeżdża od prawej strony krawężnika lub linii. 
Kierownicę skręcamy w prawo, czyli dokręcamy do prawej  linii lub krawężnika.
Natomiast gdy tył pojazdu najeżdża na linię lub krawężnik, kierownicę skręcamy w lewo, czyli odkręcamy od linii lub krawężnika.
   
Podczas cofania – jadąc do tyłu gdy obserwujemy tor jazdy przez tylną szybę, boczną lewą i lewe lusterko.
Gdy tył pojazdu odjeżdża od lewej strony krawężnika lub linii. 
Kierownicę skręcamy w lewo, czyli dokręcamy do lewej linii lub krawężnika.
Natomiast gdy tył pojazdu najeżdża na linię lub krawężnik, kierownicę skręcamy w prawo, czyli odkręcamy od linii lub krawężnika.

  
Kierownicą kręcimy łagodnie w zależności od potrzeby, obserwując tor jazdy pojazdu i oceniając zachowanie naszego pojazdu. Wymagane jest wyczucie naszego auta.


 Prawidłowy układ rąk na kierownicy. 

 

Ogólne zasady jazdy do tyłu.Zakaz kręcenia kierownicą gdy pojazd stoi - koła muszą się toczyć;

 

 

 Jazda w ruchu miejskim.

Przygotowanie się do kontynuowania jazdy. 


Stojąc na skrzyżowaniu przed sygnalizatorem na sygnale czerwonym i oczekując na sygnał zielony: 
- gdy stoisz pod sygnalizatorem jako pierwsza(y) oczekujesz na luzie, odczekujesz chwilę i z odpowiednim wyprzedzeniem włączasz bieg pierwszy,
- gdy stoisz jako drugi i kolejny, stoimy na luzie, sprzęgło musi być puszczone nie może być wciśnięte; 
- powyższa zasada nie dotyczy sytuacji gdy: zatrzymujemy się na stopie, ustąp i do lewoskrętu jadąc drogą z pierwszeństwem, przed przejściem dla pieszych, oczekujemy mając włączony bieg pierwszy, jesteśmy przygotowani do kontynuowania jazdy;
Zgodnie z opisem poniżej.

Wskazówka w ruchu miejskim.
- Zachowanie odpowiednich odległości (większych) od pojazdu jadącego przed Tobą - pozwoli Ci uniknąć błędu zatrzymania się na: przejściu dla pieszych, przejeździe pojazdów szynowych, skrzyżowaniu itd, 


- Gdy nie możesz zająć właściwej pozycji na drodze ( np. podczas zawracania na skrzyżowaniu lub miejscu przeznaczonym do zawracania) , poczekaj aż inny pojazd odjedzie i dopiero wjeżdżaj na właściwą pozycję; 

 - Utrzymania właściwego toru jazdy.
Tor jazdy pojazdu musi przebiegać środkiem pasa ruchu lub gdy pas ruchu jest szeroki przy prawej krawędzii. 


14. Ekonomiczna jazda samochodem polega na płynnej jeździe, biegi zmieniamy w odpowiednim zakresie obrotowym silnika, musimy unikać gwałtownych przyspieszeń i gwałtownego hamowania - pytanie testowe.

 

Jazda w górach. 

6. Pokonując wzniesienie (jadąc pod górę) dopuszczalna jest redukcja biegu w czasie pokonywania wzniesienia, warunkiem jest posiadanie większej sprawności od osoby kierującej pojazdem.
Jadąc pod góre, wszystkie zakrety są bezpieczne, jadąc w dół wszystkie zakręty są niebezpieczne;
Na jakim biegu wjeżdżasz na takim zjeżdżasz, wykorzystujesz hamowanie silnikiem;
Jeżdżąc w ten sposób nie przegrzejesz hamulca, nie spalisz klocki hamulcowe;

 


Wykorzystanie mocy silnika.

Pojazdy o charakterystyce nadsterownej i podsterownej opis poniżej.


 


Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych.
 
 
 


Respektowanie zasad techniki kierowania pojazdem na śliskiej nawierzchni. 


Posiadając auto wyposażone w ABS , ESP i super opony zimowe, gdy nie będziesz jeździł zgodnie z techniką kierowania pojazdem, możemy również doprowadzić do poślizgu:
Jeżdżąc zimą i spełniając poniższe zasady wykluczamy prawdopodobieństwo wpadnięcia w poślizg:
Wszystkimi urządzeniami służącymi do sterowania pojazdem posługujemy się z dużym wyczuciem czyli …
Łagodnie dodajemy „gazu” delikatnie używamy hamulca.
Łagodnie posługujemy się pedałem sprzęgła.
Zachowujemy większy odstęp od pojazdu jadącego przed nami.
Hamujemy dwa razy, najpierw sprawdzamy przyczepność, następnie wykonujemy hamowanie właściwe. Przewidujemy dłuższą drogę hamowania. 
Do sygnalizacji świetlnej nie przyspieszamy, tylko delikatnie zwalniamy.
Kierownicą kręcimy łagodnie, nie wykonujemy gwałtownych ruchów.
Przy dużym oblodzeniu możemy ruszyć z biegu drugiego.
Hamując pojazdem wyposażonym w ABS nie odrywamy nogi od pedału hamulca, cały czas naciskamy pedał. Hamując pojazdem który nie posiada systemu ABS hamowanie wykonujemy w sposób pulsacyjny, naciskają i puszczając hamulec z bardzo dużą szybkością.

1.b. Zakręt lub łuk drogi, na śliskiej nawierzchni, pokonujemy ze stałą prędkością, dopiero na wyprostowanych kołach przyspieszamy;

1.c. Jeśli jest to tylko możliwe, to pokonując zakręt lub łuku drogi na śliskiej nawierzchni, nie używamy hamulca; 

Pamiętaj - na śliskiej nawierzchni wykorzystujemy hamowanie silnikiem, dlatego zmniejszamy prędkość dokonując redukcji na biegi niższe. Gdy pojazd porusza się w miejscach podatnych na poślizg z włączonym napędem, zmniejsza skłonności pojazdu do utraty przyczepności i wpadnięcia w poślizg, również jadąc na wprost. 

 

 

 

Jazda drogą ekspresową i autostradą.